mFina

Pristupite Fininim uslugama putem mobilnih uređaja. Budite uvijek s Finom u pokretu!

mFina je mobilna aplikacija putem koje možete pristupiti sljedećim Fininim uslugama:

 

  Poslovne informacije

 • m-Info.BIZ
  Pretražite osnovne informacije o poslovnim subjektima i njihovom poslovanju.

 

  ePoslovanje

 • m-Plaćanje
  Provjerite stanje transakcijskog računa i skenirajte naloge za plaćanje te ih tako pripremite za plaćanje. Više o usluzi možete vidjeti ovdje.

 • m-Račun
  Pogledajte popis svih obveznika javne nabave registriranih u Javnom registru servisa. 

 • m-Validator ePotpisa/ePečata
  Provjerite valjanost kvalificiranog elektroničkog potpisa ili pečata i naprednog elektroničkog potpisa ili pečata uz podršku kvalificiranog certifikata prema normama za PAdES, XAdES i CAdES. 

 

  Opće informacije

 • Finine poslovnice
  Provjerite lokaciju poslovnice, radno vrijeme, kontakt i usluge koje pruža.

 • Javni adresar
  Pregledajte podatke o svim državnim tijelima i institucijama javne uprave.

 • Tečajna lista
  Provjerite tečajnu listu i izračunajte konverziju stranih valuta plaćanja u kune i kuna u strane valute plaćanja.

 • Kalkulator
  Izračunajte naknadu za gotovinsku uplatu na blagajnama Fine, PDV i naknadu za slanje gotovog novca putem Western Uniona.

 

  Ovrhe

 • m-Blokade
  Provjerite status blokade poslovnog subjekta.

 

  Nekretnine i pokretnine

 • Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja
  Pregledajte informacije o sudskim i javnobilježničkim osiguranjima tražbina vjerovnika i podatke o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama i pravima.

 • m-Očevidnik
  Pregledajte podatke o predmetima prodaje koji se prodaju putem elektroničke javne dražbe.


Kako do aplikacije mFina?

Instalacija aplikacije mFina moguća je na mobilnim uređajima koji zadovoljavaju tehničke preduvjete:

 • Android: verzija 5.0. i viša
  Aplikaciju mFina možete preuzeti putem Google Playa ovdje.
   
 • iOS: verzija 11.0. i viša
  Aplikaciju mFina možete preuzeti putem App Storea ovdje.