Česta pitanja i odgovori

Fina Demo digitalni certifikati


Za što se koriste Demo certifikati?

Demo digitalni certifikati se izdaju za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja, kako bi ta rješenja ispravno koristila produkcijske certifikate.

U čemu je razlika između demo i produkcijskih certifikata? Da li će dokument potpisan Fininim Demo certifikatom biti pravno valjan?

Demo certifikati su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki Fininim produkcijskim certifikatima. Uporaba Demo certifikata smije rezultirati pouzdanjem u elektronički potpis, autentikaciju, enkripciju ili u bilo koji drugi vid korištenja Demo certifikata za primjene isključivo u testnoj ili prezentacijskoj okolini.

Korisničke Demo certifikate izdaje Fina Demo CA, a potpisani su privatnim potpisnim ključem Fina Demo CA, koji je različit od privatnih potpisnih ključeva Fininih produkcijskih CA-ova kojima se potpisuju produkcijski korisnički certifikati.

Koji je cilj uvođenja novih promjene u Demo i produkcijske certifikate?

Cilj ovih promjena je povećanje sigurnosti i povjerenja u izdane certifikate i vremenske žigove koje izdaje Fina te posljedično povećanje sigurnosti i povjerenja u napredni elektronički potpis, autentikaciju i druge primjene certifikata i vremenskih žigova.

Na što se odnose promjene u sustavima za izdavanje digitalnih certifikata?

Promjene se odnose na uvođenje korijenskog (root) CA certifikata, promjene u strukturi CA certifikata te promjene u strukturi korisničkih certifikata i vremenskih žigova.

Na što će utjecati navedene promjene?

Ove promjene utjecat će na postojeća korisnička informatička rješenja koja koriste Finine certifikate i vremenske žigove te će stoga biti potrebno prethodno, na svim korisničkim rješenjima koja koriste Finine certifikate, provjeriti njihovu spremnost za korištenje izmijenjenih certifikata i po potrebi obaviti prilagodbu korisničkih rješenja.

Koje Demo certifikate mogu zatražiti?

Fina izdaje Demo certifikate za sve tipove certifikata koje izdaje u produkciji.

Kakav je profil novih DEMO certifikata?

Demo certifikati u Fina Demo 2014 okolini izdaju se prema novim profilima koji su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki profilima Fininih produkcijskih certifikata koje će Fina započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. U Fina Demo 2014 okolini certifikate za krajnje korisnike izdaje certifikacijsko tijelo (engl. Certification Authority, CA) pod nazivom Fina Demo 2014 CA.

Na koji način je moguće zatražiti Demo certifikate?

Demo certifikate moguće je zatražiti u Registracijskom uredu Fine ili putem adrese elektroničke pošte info.rdc@fina.hr

Demo certifikat za fiskalizaciju moguće je zatražiti u Registracijskom uredu Fine ili putem adrese elektroničke pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Koji root certifikat trebam koristiti u DEMO okolini?

Prema sadašnjem profilu certifikata koristi se Fina Demo CA, samopotpisni (root) certifikat koji je namijenjen za provjeru certifikata koji izdaje Fina Demo CA.

Root CA za Fina Demo 2014 okolinu je Fina Demo Root CA.

Gdje mogu predati dokumentaciju za izdavanje Demo certifikata?

Dokumentaciju za izdavanje Demo certifikata moguće je predati u najbližu poslovnicu Fine ili putem adrese elektroničke pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Da li Demo certifikate moram zatražiti sam za svoj poslovni subjekt ili ga može zatražiti i tvrtka od koje je kupljeno rješenje/sustav?

Demo certifikat od Fine može zatražiti, osim poslovnog subjekta, i informatička kuća koja provodi testiranje rješenja (tvrtka od koje je kupljeno rješenje/sustav). U tom slučaju u Zahtjev za izdavanje Demo certifikata unose se podaci informatičke kuće kao podnositelja Zahtjeva.

Na koji vremenski period se izdaju Demo certifikati? Koja je cijena Demo certifikata?

Fina Demo certifikate izdaje na period od 2 godine i za njihovo izdavanje ne naplaćuje se naknada.

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje Demo certifikata?

Za izdavanje  Demo certifikata potrebno je predati ispunjen odgovarajući obrazac Zahtjeva. Odabir obrasca Zahtjeva ovisi o tipu Demo certifikata čije se izdavanje traži. Uz obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice potpisnika, skrbnika ili ovlaštenog predstojnika, ovisno o vrsti certifikata koji se potražuje.

Gdje mogu preuzeti  Fina DEMO CA 2014 i Fina Demo Root CA?

Fina DEMO CA 2014 i FINA Demo Root CA može se preuzeti s adrese http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1802.

Na koji način mogu opozvati DEMO certifikat?

Opoziv DEMO certifikata možete zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata koji se predaje u Registracijski ured Fine.

Gdje mogu provjeriti status postojećih DEMO certifikata?

Provjera statusa postojećih Fina DEMO certifikata obavlja se provjerom CRL odnosno  na jednak način kao i provjera statusa postojećih produkcijskih certifikata. FINA Demo CA objavljuje CRL putem HTTP i putem LDAP protokola.

Koji je period isteka valjanosti postojećih korisničkih certifikata na smart karticama i USB tokenima, a koji za certifikate standardne razine sigurnosti?

Istek perioda valjanosti postojećih korisničkih certifikata na smart karticama, USB tokenima i certifikata za udaljeni potpis (certifikati srednje razine sigurnosti) je dvije godine od njihova izdavanja, a istek perioda valjanosti većine soft certifikata (certifikati standardne razine sigurnosti) je pet godina od njihova izdavanja.

Dvije godine od početka primjene navedenih promjena isteći će zadnji izdani certifikati srednje razine sigurnosti, a pet godina od početka primjene navedenih promjena prestat će važiti i zadnji certifikati standardne razine sigurnosti izdani na postojećem produkcijskom sustavu.

Na koji način mogu preuzeti Demo aplikacijski i Demo SSL certifikat za poslužitelj?

Nakon obrade dokumentacije predane u Registracijski ured Fine ili putem adrese elektroničke pošte info.rdc@fina.hr, skrbnik certifikata, putem e-pošte dobiva obavijest o mogućnosti preuzimanja aktivacijskih podataka za Demo aplikacijski i Demo SSL certifikat za poslužitelj. Skrbnik certifikata aktivacijske podatke preuzima putem adrese elektroničke pošte i sms-om na broj mobitela navedene u zahtjevu za izdavanje certifikata.

Na koji način mogu preuzeti DEMO aplikacijski certifikat za fiskalizaciju?

Nakon obrade dokumentacije predane u Registracijski ured Fine ili dostavljene putem adrese elektroničke pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr, da bi mogao preuzeti certifikat za fiskalizaciju, skrbnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:
•    na adresu e-pošte (referentni broj) i sms-om(autorizacijski kod),
•    osobno u Registracijskom uredu Fine.

Na koji način mogu preuzeti DEMO poslovni i DEMO osobni soft certifikat?

Nakon obrade dokumentacije predane u Registracijski ured Fine ili putem adrese elektroničke pošte info.rdc@fina.hr, a da bi mogao preuzeti Demo poslovni i osobni soft certifikat, potpisnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:
•    putem SMS-a i e-pošte ili
•    osobno u Registracijskom uredu Fine.

U kojoj okolini mogu zatražiti usluge DEMO vremenskog žiga?

Unutar Fina Demo okoline (postojeća Demo okolina) ne izdaju se vremenski žigovi. 
Novi servis vremenskog žiga uspostavljen je u Fina Demo 2014 okolini (nova Demo okolina).
Demo vremenski žigovi koji se izdaju u Fina Demo 2014 okolini u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno su jednaki profilu Fininih kvalificiranih vremenskih žigova koje će Fina započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. U ovoj okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) servis koji vremenske žigove potpisuje certifikatom Fina Demo TSA1 2014.

Za koje potrebe i u koje svrhe se izdaje DEMO vremenski žig?

Demo vremenski žigovi izdaju se za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja kako bi ta rješenja mogla ispravno koristiti buduće Finine produkcijske kvalificirane vremenske žigove.

Demo vremenski žigovi su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki budućim Fininim kvalificiranim vremenskim žigovima, ali se Demo vremenski žigovi smiju koristiti isključivo u svrhe testiranja i provjere ispravnosti informatičkih rješenja.

U Fina Demo 2014 okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) pod nazivom Fina Demo TSA 2014. Vremenski žigovi koje izdaje Fina Demo TSA 2014 servis vremenskog žiga potpisani su certifikatom Fina Demo TSA1 2014 čiji je izdavatelj Fina Demo CA 2014.

Na koji način mogu pristupiti servisu vremenskog žiga?

Za potrebe testiranja i usklađivanja svojih rješenja koja upotrebljavaju vremenske žigove, korisnik može zatražiti pristup i korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga.

Koji je preduvjet za korištenje DEMO TSA 2014 servisa?

Preduvjet za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa je posjedovanje autentifikacijskog Demo certifikata na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijskog certifikata.

Demo certifikat mora biti izdan od strane Fina Demo 2014.

Koja je cijena korištenja DEMO TSA servisa vremenske ovjere? Gdje mogu predati pristupnicu?

Fina ne naplaćuje korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga. Za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga potrebna je prethodna registracija korisnika na temelju ispunjene Pristupnice za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa.

Pristupnicu možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Koliko dugo mogu koristiti servisa DEMO TSA 2014?

Fina Demo TSA 2014 servis je moguće koristiti najduže godinu dana od dana registracije na servis.

Gdje mogu pristupiti servisu FINA DEMO TSA 2014?

Ukoliko posjedujete autentikacijski Demo certifikat na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijski certifikat instaliran na računalo, Fina Demo servisu vremenskog žiga možete pristupiti preko pristupne točke servisa https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161.