09.11.2021.
Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti poduzetnika u 2020. godini

Poduzetnici iz djelatnosti trgovine na veliko i malo te prerađivačke industrije ostvarili 70% neto dobiti svih poduzetnika RH

Više informacija
05.11.2021.
Broj racuna poslovnih subjekata i gradana kod kreditnih institucija

Prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, u hrvatskim kreditnim institucijama (bankama, štednim bankama i štedionicama), prema stanju od 31. listopada 2021. godine bilo je ukupno 9.938.539 otvorenih računa, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manje za 2,17%.

Više informacija
04.11.2021.
Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2020. godini

U 2020. godini poduzetnici sa sjedištem na području četiri urbane aglomeracije iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 16,2 milijarde kuna

Više informacija
27.10.2021.
Osnovni financijski rezultati poduzetnika sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji u 2020. godini

Poduzetnici sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji ostvarili su u 2020. godini neto dobit od 188,6 milijuna kuna

Više informacija
22.10.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika bez zaposlenih u 2020. godini

41.595 poduzetnika bez zaposlenih imalo je udjel od 2,7% u ukupnim prihodima poduzetnika RH

Više informacija
20.10.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini

U odnosu na druge županije, Krapinsko-zagorska županija na drugom je mjestu prema ekonomičnosti poslovanja i prema produktivnosti rada mjerenoj odnosom neto dobiti i broja zaposlenih

Više informacija
20.10.2021.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 30. rujna 2021. godine

Na dan 30. rujna 2021. godine, u odnosu na 31. prosinca 2020. godine, broj blokiranih poslovnih subjekata manji je za 4,4%, dok se njihov ukupan dug u tom razdoblju smanjio za 12,4%

Više informacija
13.10.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo – presjek 2004.-2009.-2014.-2020. godina

Kroz promatrani presjek godina, broj poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo bio je najveći 2020. godine, kada je to bila glavna djelatnost 28.615 poduzetnika

Više informacija