Opći uvjeti korištenja Fininog virtualnog asistenta

1.    Uvodne odredbe

1.1.    Finin virtualni asistent je softversko rješenje za pružanje korisničke podrške pomoću kojeg se kreiraju razgovori između aplikacije i korisnika i to putem automatiziranih predefiniranih odgovora na korisničke upite vezane za proizvode, usluge i servise Financijske agencije (u daljnjem tekstu: Fina).

1.2.    Korisnici su fizičke i pravne osobe koje postavljaju upite vezane za proizvode, usluge i servise Fine putem Fininog virtualnog asistenta.

1.3.    Finin virtualni asistent omogućuje automatske predefinirane odgovore za proizvode, usluge i servise za koje je namijenjen. Namjena je vidljiva u dijaloškom okviru Fininog virtualnog asistenta.

2.    Opće odredbe i prihvat Općih uvjeta korištenja

2.1.    Finin virtualni asistent omogućava jednostavniju, kvalitetniju i učinkovitiju korisničku podršku, a ovi Opći uvjeti korištenja sastavljeni su s ciljem reguliranja načina korištenja Fininog virtualnog asistenta.

2.2.    Korištenjem Fininog virtualnog asistenta Korisnik iskazuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima korištenja te pristaje na korištenje Fininog virtualnog asistenta u skladu s njima. Opći uvjeti korištenja su objavljeni i dostupni na mrežnim stranicama Fine pod "Uvjeti korištenja".

2.3.    Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Fininom virtualnom asistentu može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

2.4.    Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog virtualnog asistenta u pogledu uporabe kolačića primjenjuju pravila propisana u Fininom dokumentu "Kolačići", koji je objavljen i dostupan na mrežnim stranicama Fine pod "Uvjeti korištenja". Fina upućuje Korisnika da izvrši uvid u sadržaj navedenih pravila.

2.5.    Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog virtualnog asistenta pored kolačića iz dokumenta "Kolačići" naveden u točki 2.4. ovih Općih uvjeta, koriste i kolačići Fininog virtualnog asistenta prema sljedećim podacima:

Nazivi kolačića: FVA, FVA_cert

Trajanje: 2 (dvije) godine,

Vrsta kolačića: Obvezni (funkcionalni) - nužan za ispravno funkcioniranje Fininog virtualnog asistenta, Statistički – koristi se za analizu korištenja Fininog virtualnog asistenta,

Sadržaj kolačića: user_id (znakovni niz),

Svrha korištenja: Kolačići se koristi u svrhu prebrojavanja anonimnih Korisnika koji pristupaju i koriste Fininog virtualnog asistenta te za prikupljanje statističkih, anonimnih podataka o razgovorima Korisnika.

Putem kolačića FVA i FVA_cert ne pohranjuju se osobni podaci, a podaci koji se prikupljaju se ne koriste za utvrđivanje identiteta Korisnika. Kolačići FVA i FVA_cert se ne koriste za povezivanje razgovora sa stvarnim Korisnicima.

2.6.    Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja Korisnik je upoznat i suglasan da Fina putem Fininog virtualnog asistenta, prikuplja, obrađuje i čuva podatke o vrsti upita, putem sadržaja upita i odgovora, odnosno razgovora između aplikacije i Korisnika.

2.7.    Fina putem Fininog virtualnog asistenta prikuplja, obrađuje i čuva podatke o razgovorima između aplikacije i Korisnika (sadržaj upita i odgovora, datum i vrijeme kreiranja upita i odgovora, broj Korisnika i ukupan broj razgovora) isključivo u svrhu anonimnih statističkih analiza o razgovorima, kojima je cilj optimizacija i razvoj korisničke podrške Fine, kao i održavanje kvalitete Fininih proizvoda, usluga i servisa te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz vrste upita.

2.8.    Podaci o razgovorima između aplikacije i Korisnika čuvaju se 30 (trideset) dana od dana kreiranja razgovora.

2.9.    Korištenje Fininog virtualnog asistenta anonimno je te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili identifikaciju Korisnika.

2.10.    Fina putem Fininog virtualnog asistenta ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva osobne podatke Korisnika. Ako osobne podatke Korisnik prilikom korištenja Fininog virtualnog asistenta samostalno ipak unese, Korisnik je suglasan da iste podatke unosi na vlastitu odgovornost, dok će oni od strane Fine, odnosno Fininog virtualnog asistenta biti zanemareni.

2.11.    Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja Korisnik je upoznat i suglasan da su zbog načina kreiranja sadržaja upita od strane Korisnika, prilikom generiranja automatski predefiniranih odgovora moguće eventualne pogreške na strani Fininog virtualnog asistenta.

3.    Način korištenje Fininog virtualnog asistenta

3.1.    Putem Fininog virtualnog asistenta Korisnik može ostvariti podršku za proizvode, usluge i servise Fine za koje je namijenjen.

3.2.    Korisnik pristupa Fininom virtualnom asistentu putem mrežne stranice Fine.

3.3.    Razgovor s Fininim virtualnim asistentom pokreće se nakon što Korisnik klikne gumb "Započnite razgovor".

3.4.    Nakon pokretanja razgovora, Korisnik unosi upit za proizvod ili uslugu ili servis u dijaloški okvir Fininog virtualnog asistenta te dobiva automatski predefinirani odgovor za proizvod ili uslugu ili servis za koji je Finin virtualni asistent namijenjen. Namjena Fininog virtualnog asistenta u pogledu proizvoda ili usluge ili servisa za koje Korisnik može dobiti automatski predefinirani odgovor navedena je u dijaloškom okviru.

3.5.    Ako Korisnik unese upit za proizvod ili uslugu ili servis koji nije povezan s namjenom Fininog virtualnog asistenta ili čiji se sadržaj ne može povezati s automatski predefiniranim odgovorom, Korisnik će o istome dobiti odgovarajući odgovor.

3.6.    Završetak razgovora ostvaruje se iniciranjem od strane Korisnika i to zatvaranjem dijaloškog okvira Fininog virtualnog asistenta ili automatski nakon isteka predefiniranog vremena.

4.    Odgovornost za korištenje Fininog virtualnog asistenta

4.1.    Korisnici se obvezuju koristiti Fininog virtualnog asistenta u skladu s pravilima utvrđenima ovim Općim uvjetima korištenja.

4.2.    Fina ne odgovara za eventualnu štetu koja može nastati ako Korisnik ne koristi Fininog virtualnog asistenta u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja, a odgovornost za isto snosi Korisnik.

4.3.    Fina ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja Fininog virtualnog asistenta zbog neodgovarajućeg postupanja Korisnika.

4.4.    Fina ne odgovara za štetu nastalu zbog nedostupnosti Fininog virtualnog asistenta uzrokovanih tehničkim poteškoćama na strani Korisnika.

4.5.    Fina ne odgovara za nedostupnost Fininog virtualnog asistenta zbog tehničkih poteškoća uzrokovanih višom silom. 

5.    Završne odredbe

5.1.    Fina zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja, a izmijenjena i dopunjena verzija će biti objavljena i dostupna na Fininim mrežnim stranicama pod "Uvjeti korištenja". Korisnik je suglasan s navedenim načinom promjene ovih Općih uvjeta korištenja. Nastavkom korištenja Fininog virtualnog asistenta i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta korištenja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

5.2.    Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave.