Platni sustav

Platni sustavi služe za izvršenje međubankovnih plaćanja odnosno obračun i namiru platnih transakcija.

Platni sustav jest sustav za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija.

Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko tri platna sustava:

  1. EuroNKS *
  2. EuroNKSInst *
  3. TARGET **

* upravitelj sustava je Financijska agencija

** u ime Eurosustava sustavom zajednički upravljaju Banca d'Italia, Banque de France i Deutsche Bundesbank. Europska središnja banka glavno je nadzorno tijelo sustava TARGET.

 

EuroNKS

EuroNKS je jedinstvena platna infrastruktura za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima. Više informacija.

EuroNKSInst

EuroNKSlnst je platni sustav za namiru instant kreditnih transfera između njegovih sudionika u gotovo realnom vremenu. Više informacija.