Na Portalu za preuzimanje certifikata možete preuzeti sljedeće certifikate:

  • certifikati za fiskalizaciju
  • SSL certifikat za web poslužitelj
  • aplikacijski certifikat
  • osobni soft certifikati
  • poslovni soft certifikati (LCP)
  • poslovni soft certifikati
  • certifikat za elektronički potpis u oblaku (udaljeno potpisivanje)
  • PSD2 kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica - EU PSD2 QWAC certifikat
  • EU kvalificirani PSD2 certifikat za e-pečat (QCP-l)

Ulaz u Portal za preuzimanje certifikata možete naći ovdje.