Poslovni soft certifikat

Namijenjeni su za elektronički potpis i autentikaciju na elektroničke servise koji prilikom pristupa zahtijevaju standardnu razinu sigurnosti.

Poslovni soft certifikati su certifikati standardne razine sigurnosti, a namijenjeni su fizičkim osobama unutar poslovnog subjekta za elektronički potpis i autentikaciju na elektroničke servise koji prilikom pristupa zahtijevaju standardnu razinu sigurnosti, a mogu služiti i za enkripciju podataka.

Ovakvi se certifikati mogu pohraniti na računalo ili na mobilni uređaj korisnika, a ovisno o tome gdje su pohranjeni moguće je pristupiti servisima koji omogućuju pristup putem mobilnih aplikacija ili web servisima kojima se pristupa putem računala.

Poslovni soft certifikati su usklađeni s normom ETSI EN 319 411-1  koja regulira pravila za izdavanje certifikata za elektronički potpis, a  temeljena je na normi za digitalne certifikate X.509 v3 i preporukom RFC 5280 koja regulira uporabu X.509 v3 certifikata na internetu.

Zbog usklađenosti s navedenim normama, korištenje ovih certifikata je moguće na svim zastupljenim platformama, što znači da nisu ograničeni niti na jednu specifičnu računalnu platformu.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju 

  Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 3 primjerka
  Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata
 2. Dostavite u najbliži registracijski ured
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina: osobno u Finom registracijskom uredu ili na adresu e-pošte i putem SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Certifikat se izdaje na razdoblje od 5 godina, a neposredno prije isteka tog razdoblja certifikat je potrebno obnoviti.

Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje poslovnih soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi skrbnik mogao preuzeti poslovni soft certifikat, dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

 • osobno u Finom registracijskom uredu - ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine,

 • na adresu e-pošte i putem SMS-a - ako je prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata fizički identificiran, dobiva aktivacijske podatke odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a), na način označen u zahtjevu. 

Certifikati se izdaju u soft obliku, preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS), pri čemu se kreira datoteka s ekstenzijom .p12. Certifikat se preuzima unošenjem referentnog broja i autorizacijskog koda. Poslovni soft certifikat može se preuzeti putem računala ili mobilnog uređaja, ovisno o namjeni certifikata. Certifikate možete preuzeti ovdje.

U procesu preuzimanja certifikata korisnik unosom zaporke zaštićuje datoteku koju će preuzeti na svoje računalo ili mobilni uređaj. Datoteka s ekstenzijom .p12 koju će korisnik preuzeti sadrži certifikat i korisnikov privatni ključ.

Uputa za preuzimanje poslovnog soft certifikata

Za izdavanje poslovnih soft certifikata

Dokumentacija za ispis, potpisivanje na papiru i predaju u Registracijskom uredu Fine:

Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

 

Dokumentacija za elektroničko potpisivanje i predaju putem servisa OSPD:

Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (OSPD)

 

Ostala dokumentacija

Procedura zahtijevanja poslovnih soft certifikata

Uputa za preuzimanje poslovnog soft certifikata

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za poslovne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja za poslovne certifikate

Cjenik