Poslovni soft certifikat (LCP) je certifikat standardne razine sigurnosti za fizičke osobe unutar poslovnog subjekta, čiji način izdavanja zadovoljava uvjete za „lightweight“ certifikate. To znači da se za izdavanje ovakvih certifikata identifikacija provodi posredno, odnosno, identifikacija potpisnika i poslovnog subjekta te utvrđivanje njihove povezanosti, obavlja se metodom koja ne zahtjeva fizičku identifikaciju, a ostvaruje povjerenje u identitet potpisnika i poslovnog subjekta u skladu s pravilima za izdavanje LCP certifikata.

S obzirom na to da se pri registraciji ne vrši fizička identifikacija potpisnika, ovakav je certifikat pogodan za elektroničke servise koji ne zahtijevaju razinu autentikacije korisnika i potpisa kakvu pružaju normalizirani i kvalificirani certifikat, ali koja je dovoljna za elektronički potpis i koja omogućuje razinu autentikacije višu od one koju pruža korištenje korisničkog imena i lozinke. Ovaj certifikat može služiti i za enkripciju podataka.

Primjenu ovog tipa certifikata za sada je omogućila Carinska uprava Republike Hrvatske, a koriste ga poslovni subjekti sa sjedištem izvan Republike Hrvatske za pristup ICS sustavu Carinske uprave RH.

Kako se izdaju u soft obliku, ovakvi se certifikati mogu pohraniti na računalo ili na mobilni uređaj korisnika, a ovisno o tome gdje su pohranjeni moguće je pristupiti servisima koji omogućuju pristup putem mobilnih aplikacija ili web servisima kojima se pristupa putem računala.


Poslovni soft certifikati (LCP) su usklađeni s normom ETSI EN 319 411-1  koja regulira pravila za izdavanje certifikata za elektronički potpis, a  temeljena je na normi za digitalne certifikate X.509 v3 i preporukom RFC 5280 koja regulira uporabu X.509 v3 certifikata na internetu. 

Zbog usklađenosti s navedenim normama korištenje ovih certifikata je moguće na svim šire zastupljenim platformama, što znači da nisu ograničeni niti na jednu specifičnu računalnu platformu.

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju:

  LCP Business Certificate Application Form (Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata (LCP))
  Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (LCP))
  Terms and Conditions of Business Entity Certification Services (Uvjeti obavljanja usluga certificiranja za poslovne subjekte)
 2. Pošaljite dokumentaciju Carinskoj upravi RH
 3. Provjerenu dokumentaciju Carinska uprava dostavlja u Finu
 4. Identifikacija korisnika (Certificate user identification)
 5. Plaćanje naknada za izdavanje certifikata po deviznom predračunu
 6. Preuzimanje certifikata

  Poslovni soft certifikat može se preuzeti putem računala ili mobilnog uređaja, ovisno o namjeni certifikata. Certifikate možete preuzeti ovdje.
Certifikat se izdaje na razdoblje od 5 godina, a neposredno prije isteka tog razdoblja certifikat je potrebno obnoviti.

Ako vam je ovaj tip certifikata potreban za pristup ICS sustavu Carinske uprave RH, tada se postupak izdavanja certifikata provodi zajedno s procedurama za pristup ICS sustavu Carinske uprave koje je propisala Carinska uprava. U tom se slučaju sva potrebna dokumentacija za izdavanje certifikata dostavlja Carinskoj upravi RH.

Detaljnije informacije o izdavanju LCP certifikata i pristupu ICS sustavu Carinske uprave, možete pronaći ovdje.


Instructions and guidelines for filling out the LCP Business Application Form (Uputa za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje Poslovnog soft certifikata (LCP))

Operating Instructions for LCP Certificate Downloading (Procedura preuzimanja poslovnih soft certifikata (LCP))

LCP Business Certificate Application Form (Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata (LCP))

Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (LCP))

Instructions and guidelines for filling out the LCP Business Application Form (Uputa za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje Poslovnog soft certifikata (LCP))

Terms And Conditions Of Providing Certification Services For Business Certificates (Uvjeti obavljanja usluga certificiranja za poslovne subjekte)

 

Cjenik