Predaja financijskih izvještaja

Obveznici predaje financijskih izvještaja su poduzetnici iz realnoga i financijskoga sektora, neprofitne organizacije te proračuni i proračunski korisnici.

Poduzetnici

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave. Više informacija.

Neprofitne organizacije

Obrasci i propisi za predaju financijskih izvještaja. Više informacija.

Proračun i proračunski korisnici

Financijsko izvještavanje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Više informacija.

Kontaktirajte nas:

Vaša pitanja možete poslati na adresu jednog od četiri regionalna centra, ovisno o sjedištu obveznika: 
Osijek: rgfi.os@fina.hr
Rijeka. rgfi.ri@fina.hr
Split: rgfi.st@fina.hr
Zagreb: rgfi.zg@fina.hr

Novosti - RGFI

05.07.2021.
81% obveznika ispunilo obvezu predaje godišnjega financijskog izvještaja

Fina je do 5. srpnja obradila 138.131 godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Više informacija
29.06.2021.
Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu - 30. lipnja 2021.

Na dan 29. lipnja 2021. godine, u 8 sati, u Registar godišnjih financijskih izvještaja zaprimljeno je 101.362 godišnja financijska izvještaja za 2020. godinu, za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave.

Više informacija
02.12.2020.
Popis poduzetnika koji nisu predali GFI za statističke i druge potrebe te GFI za javnu objavu za 2019. godinu

Popis obveznika koji nisu dostavili godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe za 2019. godinu te GFI i drugu propisanu dokumentaciju za 2019. godinu, u svrhu javne objave.

Više informacija
19.06.2020.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. godinu

Rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu je 30. lipnja 2020. Izvještaje je moguće predati putem interneta - 24 sata dnevno/7 dana u tjednu, poštom ili u Fininim poslovnicama.

Više informacija
08.04.2020.
Obavijest obveznicima predaje godišnjih financijskih izvještaja o ukidanju naknade za javnu objavu

Na snagu je stupio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu, čime je ukinuta obveza plaćanja naknade za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja.

Više informacija