Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Fina u ime i za račun Ministarstva financija vodi Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih korisnika sukladno sljedećim podzakonskim aktima objavljenim u „Narodnim novinama“:

  • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika te o načinu vođenja Registra

Za upis, promjenu odnosno nadopunu podataka i brisanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika podzakonskim aktima propisani su sljedeći obrasci:

1. Obrazac RKP (Obrazac Registar korisnika proračuna ) koristi se za upis proračunskog ili izvanproračunskog korisnika,

2. Obrazac PRKP (Obrazac promjene u Registru korisnika proračuna) koristi se za promjenu odnosno nadopunu unesenih podataka proračunskog ili izvanproračunskog korisnika 

3. Obrazac B-RKP koristi se za brisanje proračunskog ili izvanproračunskog korisnika .

Obrasce te upute za popunjavanje navedenih obrazaca (Upute za ispunjavanje obrazaca RKP/PRKP/BRKP) možete preuzeti na poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar .

Ispravno popunjen i ovjeren obrazac dostavite na adresu:

Financijska agencija

Sektor servisa za državu

Centar podrške sustavu riznice

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

 

ili na adresu elektroničke pošte: riznica@fina.hr.