SEPA (eng. Single Euro Payments Area)

Označava jedinstveno područje plaćanja u eurima.

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) označava jedinstveno područje plaćanja u eurima za izvršavanje i primanje plaćanja u eurima pod jednakim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o tome gdje se platitelji i primatelji nalaze.

Glavni cilj je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa u cijeloj Eurozoni i ostalim europskim zemljama koje imaju nacionalnu valutu ali prihvaćaju i plaćanja u eurima, a koje pripadaju SEPA području. 

SEPA područje obuhvaća 36 država, od čega 28 država članica Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako, San Marino, Andoru te Svetu Stolicu (Država Vatikanskog Grada).   


SEPA platni instrumenti:

1. SEPA kreditni transferi (nalozi za plaćanje)

SEPA kreditni transferi su sva plaćanja koja platitelj inicira na teret svog računa u korist računa primatelja (bezgotovinsko plaćanje, prijenos sredstava s računa platitelja na račun primatelja).

2. SEPA izravno terećenje

SEPA izravno terećenje je platna usluga za provođenje terećenja računa platitelja (fizička osoba ili poslovni subjekt), a koju inicira primatelj plaćanja (poslovni subjekt) temeljem suglasnosti koju mu je dao platitelj.

Platitelj je fizička osoba ili poslovni subjekt čiji će račun biti terećen za određeni iznos prema primatelju plaćanja (poslovni subjekt).

Primatelj plaćanja je poslovni subjekt koji inicira plaćanje na temelju suglasnosti platitelja.

Preduvjet za provođenje usluge SEPA izravno terećenje je suglasnost koju platitelj daje primatelju plaćanja.

U Republici Hrvatskoj Fina izdaje jedinstveni identifikator primatelju plaćanja, koji se naziva Identifikator primatelja (eng. Creditor Identifier – CI), isključivo preko njegove poslovne banke prilikom ugovaranja usluge SEPA izravnog terećenja

U primjeni od 5. lipnja 2017. godine

Prednosti izravnog terećenja:

 • sigurniji i efikasniji način izvršenja platne usluge u prethodno definiranom roku
 • efikasnije upravljanje likvidnošću i naplatom potraživanja
 • standardizirani format datoteka za naplatu.

Objavljena dokumentacija za SEPA izravna terećenja kao i dodatne informacije nalaze se na stranici www.sepa.hr.

SEPA suglasnosti

Potpisom SEPA Suglasnosti za poslovno izravno terećenje poslovni subjekt daje suglasnost primatelju sredstava da u njegovu banku pošalje nalog SEPA izravnog terećenja kojim banka tereti transakcijski račun platitelja. 


Konverter zbrojnog naloga

Fina je za vas izradila aplikaciju koja omogućava konverziju naloga za plaćanje iz txt datoteke Formata zbrojnog naloga  u xml datoteku u formatu poruke pain.001.001.03 (xml poruke). Nakon učitavanja txt datoteke i ručnog popunjavanja svih potrebnih podataka u Aplikaciju Konverter, kreira se datoteka spremna za pohranu na računalo ili prijenosni medij. Aplikacija omogućava i ispis podataka iz poruke pain.001.001.03 u pdf, excel ili word formatu.
Više o aplikaciji Konverter pogledajte ovdje.


Korisni linkovi

Hrvatska narodna banka (HNB)

Hrvatska udruga banaka (HUB)

Europsko platno vijeće (EPC)

Europska središnja banka (ECB)

Europska komisija (EC)

Službene stranice projekta SEPA u Republici Hrvatskoj

 

Uvođenjem SEPA standarda u Republiku Hrvatsku, 5.6.2017. godine započelo je korištenje usluge SEPA izravno terećenje.

Izravno terećenje jest nacionalna ili prekogranična platna usluga za terećenje platiteljevog računa za plaćanje, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

FinTIS je aplikativno rješenje koje vam omogućuje da jednostavno povežete svoje IT sustave za poslovanje (npr. ERP sustav) s funkcionalnostima za SEPA izravno terećenje.

Dodatne pogodnosti korištenja FinTIS su što:

 • ne morate ulagati financijska sredstva u razvoj vlastitog rješenja,
 • širite svoju poslovnu mrežu na više od 160 poslovnica Fine,
 • osim na vlastitim lokacijama FinTIS možete koristiti i u Fini ili kod nekog trećeg u vaše ime, odabirete funkcionalnosti koje vama trebaju i samo njih plaćate.

Rješenje je namijenjeno svim poslovnim subjektima koji žele:

 • efikasnije upravljati potraživanjima od krajnjih korisnika svojih usluga,
 • svoju uslugu učiniti pristupačnijom jer platitelj ne mora voditi brigu o plaćanju računa, a njegova obveza je pravodobno i sigurno podmirena.

Za provođenje SEPA izravnog terećenja dobro je da imate FinTIS jer pojednostavljuje prikupljanje i upravljanje suglasnostima platitelja, pruža podršku za kreiranje naloga SEPA izravnog terećenja, omogućuje konvertiranje podataka iz excel tablice u nalog SEPA izravnog terećenja.


NAPOMENA

Osnovna SDD Shema namijenjena je potrošačima kao platiteljima te je karakterizira pravo potrošača na povrat sredstava u propisanom roku.

Poslovna SDD Shema namijenjena je platiteljima nepotrošačima te ne postoji pravo povrata autorizirane transakcije.

Postupanje sukladno Osnovnoj SDD Shemi propisano je Pravilima Osnovne HRK SDD Sheme i prilozima Pravilima, dok je postupanje sukladno Poslovnoj HRK SDD Shemi propisano Pravilima Poslovne HRK SDD Sheme i prilozima Pravilima.

Obje sheme SEPA izravnog terećenja karakterizira obveza primatelja sredstava u SEPA izravnom terećenju da prikuplja suglasnosti od platitelja i postupa s njima sukladno Pravilima.


Detaljne informacije možete dobiti putem besplatnog telefona 0800 0080 i putem e-pošte centar_ppp@fina.hr

O aplikativnom rješenju FinTIS možete pročitati i u letku.

Potpisom SEPA Suglasnosti za izravno terećenje platitelj daje suglasnost primatelju sredstava da u njegovu banku pošalje nalog SEPA izravnog terećenja kojim banka tereti transakcijski račun platitelja. 

U Fininim poslovnicama možete bez naknade potpisati SEPA Suglasnost za izravno terećenje za primatelja sredstava:
 
 • ČISTOĆA D.O.O.
 • DUNDOVO d.o.o.
 • GRAD MALI LOŠINJ
 • GRAD POREČ-PARENZO
 • HEP ELEKTRA d.o.o.
 • HEP OPSKRBA d.o.o.
 • HEP-PLIN d.o.o.
 • HEP TOPLINARSTVO d.o.o.
 • ISKRA SVJETLOSTI
 • KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
 • PEOVICA d.o.o.
 • RAIFFEISEN LEASING d.o.o.
 • UDRUGA SOS - DJEČJE SELO HRVATSKA
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

 

Dokumentaciju za potpisivanje SEPA Suglasnosti za izravno terećenje je moguće predati i putem Fininog Online servisa za predaju dokumentacije. Više informacija potražite ovdje.


Tumačenje pojmova

Platitelj je potrošač ili poslovni subjekt čiji će račun biti terećen temeljem naloga SEPA izravnog terećenja.

Primatelj je poslovni subjekt koji inicira nalog SEPA izravnog terećenja temeljem Suglasnosti platitelja.