Slanje obrazaca u sustav e-Zdravstveno

Usluga slanja obrazaca u sustav e-Zdravstveno podrazumijeva slanje obrazaca prijava/odjava/promjena u ime i za račun korisnika u sustav e-Zdravstveno.

Kako opunomoćiti Finu za slanje obrazaca u sustav e-Zdravstveno? 

Za korištenje usluge potrebno se javiti u Finu i učiniti sljedeće:

  1. Potpišite Punomoć i Pristupni list za slanje obrazaca u sustav e-Zdravstveno (tri primjerka). Nakon potpisivanja, iste Fina dostavlja u HZZO gdje se obavlja registracija radnika Fine u sustavu e-Zdravstveno kao vašeg opunomoćenika. 
  2. Potpišite Pristupnicu za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem kojom se određuju opći uvjeti Fine za pružanje usluge.

Što usluga obuhvaća?

  • zaprimanje obrasca prijave/odjave/promjene od strane korisnika, 
  • unos i slanje obrazaca u sustav e-Zdravstveno, 
  • obavještavanja korisnika o statusu obrade obrasca, 
  • dostava obrađenog obrasca korisniku elektroničkom poštom.

Cjenik 

Za uslugu slanja obrazaca u sustav e-Zdravstveno Fina naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije: 2,65 EUR (20,00 HRK) + PDV.