START

Informacijski sustav koji građanima omogućuje elektroničko pokretanje poslovanja iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, kroz jedan elektronički postupak i u roku od svega nekoliko radnih dana.

START je informacijski sustav koji korisnicima, građanima RH, omogućuje jednostavno i brzo pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrt, elektroničkim putem. 

 

Prednosti sustava START:

  • uspostava jedne točke za komunikaciju i razmjenu podataka, 
  • prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihova automatska razmjena između  institucija i banaka, 
  • koncept jednog e-obrasca koji korisniku omogućava samostalnost bez potrebe uključivanja posrednika u obliku javnog bilježnika, 
  • stalna informiranost korisnika o statusu zahtjeva te 
  • znatno smanjenje troška i vremena pokretanja poslovanja.

 

Korisnik STARTA sam kreira svoju uslugu, birajući uz obvezne prijave:

  • upis društva u sudski registar i Registar poslovnih subjekata ili 
  • upis obrta u Obrtni registar i registar poreznih obveznika 

opcionalne prijave: 

  • upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja,
  • predaju zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u odabranoj banci,
  • registraciju u sustav HZMO-a.

 

Za uplatu sudskih i upravnih pristojbi te temeljnog kapitala korisniku je u sustavu omogućeno elektroničko plaćanje karticama.

Jedan od preduvjeta za korištenje sustava je posjedovanje vjerodajnice visoke razine sigurnosti - FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju ili Elektronička osobna iskaznica (eOI) za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika te elektronički potpis za potrebe potpisivanja elektroničke dokumentacije za društva.

 

Nositelj uspostave sustava START je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a sustav je operativno uspostavila Financijska agencija, koja će pružati i podršku korisnicima usluga. 

 

Više informacija i ulaz u sustav START dostupan je ovdje.

 

Ulaz u sustav