Certifikat za udaljeni e-potpis (ePotpis u oblaku) je certifikat za koji potpisnik ne mora posjedovati hardverski kripto uređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ koji je povezan s certifikatom korisnika, već  svoj privatni ključ udaljeno aktivira koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet), prolazeći sustav dvofaktorske autentikacije, kako bi pokrenuli izradu naprednog elektroničkog potpisa.

Rješenje Fina ePotpis u oblaku neovisno je o platformi ili internet pregledniku. Drugim riječima, potpisnik ga može koristiti potpuno u skladu s osobnim preferencijama vezanim uz operativni sustav i preglednike.

Ovakav certifikat omogućuje mobilnost korisnika jer isti nije vezan uz računalo već potpisivanje može obaviti bilo gdje koristeći svoj mobitel ili tablet.

Za mogućnost upotrebe ovog tipa certifikata u servisima Fine, državne uprave i javnih službi potrebno je  prethodno se informirati u nadležnim institucijama.

 

 

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis  - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte  - 3 primjerka
  Preslika osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata
 2. Dostavite u najbližu Fininu poslovnicu

  Dokumentaciju podnositelj zahtjeva treba dostaviti osobno pri čemu će se izvršiti obvezna fizička identifikacija.
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 


Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbližu Fininu poslovnicu.

Dokumentaciju podnositelj zahtjeva treba dostaviti osobno pri čemu će se izvršiti obvezna fizička identifikacija.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Nakon obrade dokumentacije koju je korisnik certifikata predao u Finu, a da bi mogao preuzeti certifikat za elektronički potpis u oblaku, korisnik aktivacijske podatke dobiva odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Aktivacijski podaci  mogu se naknadno preuzeti i u Fini. 

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat putem Fininog portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu. Portalu za preuzimanje certifikata možete pristupiti ovdje.

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.