Plaćanje računa

U svim poslovnicama Fine možete platiti SVE svoje račune!

 • brzo i jednostavno

 • uz povoljnu naknadu ili bez naknade

Naknade:

za iznos do 34,44 EUR 0,64 EUR (4,80 HRK) 
za iznos iznad 34,44 EUR 1,85% uplaćenog iznosa, tj. max 9,95 EUR (75,00 HRK)

Mnoge uplate su još povoljnije ili BEZ NAKNADE (veliki broj komunalnih i drugih tvrtki).

U jedinicama Fine moguće je obaviti uplatu građana temeljem barkoda prikazanog na elektroničkom uređaju, npr. na mobilnom telefonu, ili tiskanog na papiru.

Radniku na šalteru pokažite bar kod na Vašem uređaju ili na papiru. Po obradi naloga za uplatu Fina Vam tiska i predaje primjerak naloga za uplatu s potvrdom primitka, te naplaćuje HUB 3 obrazac sukladno Cjeniku.

Plaćanja, uplate i isplate putem kartica

U poslovnicama Fine možete:

 • obavljati uplate i isplate putem POS uređaja, karticama.*
 • plaćati račune  Maestro, Mastercard i VISA karticama svih banaka.
 • obaviti gotovinske isplate s osnove povrata poreza temeljem naloga za isplatu ovjerenog od strane Porezne uprave.

Naknade: 

0,36 EUR (2,71 HRK)* po svakom računu
(dodatnih 0,8% od iznosa naloga za imatelje Maestro kartica čiji izdavatelj nije HPB, dodatnih 1% od iznosa naloga za imatelje MasterCard kartica i Visa kartica čiji izdavatelj nije HPB)


*Uplate - Maestro i Mastercard kartice te Visa Electron kartice fizičkih osoba čiji je izdavatelj HPB.

Isplate – Maestro, MasterCard i Visa kartice svih banaka te Diners Club International kartice.

Naknadu za uplate i isplate imatelj kartice plaća izdavatelju kartice, prema Cjeniku istog.

Popis banaka za koje Fina obavlja jednokratne platne transakcije možete pogledati ovdje.

 

Tijekom dvojnog optjecaja HRK i EUR u periodu od 01.-14.01.2023.g. Fina plaćanje uplata građana zaprima u HRK i EUR, a transakcije se provode u EUR.
Građani mogu u Fini podnijeti nalog za uplatu na kojem je valuta navedena u HRK do 30.06.2023.g. Takav nalog se od 01.01.2023.g. provodi u EUR.
Od 01.07.2023.g. zaprimaju se isključivo nalozi za uplatu na kojima je kao valuta naveden EUR.
 

 

Za račune sljedećih tvrtki/organizacija u Fini ne plaćate naknadu:

1. Maj Labin d.o.o. 
Arburoža d.o.o., Novalja 
Autonomna ženska kuća Zagreb  
Bošana d.o.o., Biograd na Moru 
Brunata d.o.o. 
Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije
Caritas Zagrebačke nadbiskupije, humanitarna akcija "I sitno je bitno - pomoć izbjeglicama iz Ukrajine"
Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje "Krugovi" 
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" 
Contrada d.o.o., Vodnjan
Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
Crveni nosovi klaunovidoktori
Čistoća d.o.o., Split 
Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.  
Dječji vrtić Medulin
Dječji vrtić Palčić Orahovica
Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria" 
Dom za starije i nemoćne osobe "Sv. Polikrap" 
Državni proračun - Donacije za sanaciju potresa u Sisačko - moslavačkoj županiji
EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o. za komunalne usluge  
EVN Croatia plin d.o.o.
FIMA Global Invest d.o.o., Varaždin
GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica
Grad Biograd n/m 
Grad Buje - Buie
Grad Buzet
Grad Crikvenica
Grad Čabar
Grad Čazma
Grad Delnice
Grad Donja Stubica
Grad Dubrovnik 
Grad Glina
Grad Grubišno Polje
Grad Hvar
Grad Imotski
Grad Kaštela
Grad Knin
Grad Koprivnica
Grad Krapina
Grad Kutina 
Grad Labin  
Grad Lipik
Grad Ludbreg
Grad Metković
Grad Mursko Središće
Grad Novigrad
Grad Novi Marof
Grad Novi Vinodolski
Grad Novska
Grad Orahovica
Grad Oroslavje
Grad Otok
Grad Pakrac
Grad Pazin
Grad Petrinja
Grad Poreč
Grad Pregrada 
Grad Pula
Grad Rab
Grad Sinj
Grad Supetar 
Grad Trogir
Grad Umag
Grad Valpovo
Grad Varaždin
Grad Vis
Grad Vodnjan
Grad Vrbovsko
Grad Vrgorac
Grad Vukovar
Grad Zabok
Grad Zadar
Grad Županja
Gradina Vis d.o.o.
Gradska čistoća i usluge  d.o.o., Vrgorac 
Hrvatska elektroprivreda d.d. (plin, struja i toplinarstvo)
Hrvatski Crveni križ
Hrvatski Crveni križ - Apel za pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu Ukrajine 
Hvarski vodovod d.o.o.
Istarski vodovod d.o.o.
Ivaplin d.o.o.
Komunalije d.o.o., Čazma
Komunalije d.o.o., Novalja
Komunalije vodovod d.o.o.
Komunalna djelatnost d.o.o. Vela Luka
Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
Komunalno d.o.o., Vrgorac
Komunalno društvo Čabranka d.o.o.
Komunalno društvo grada Imotskog d.o.o.
Komunalno Hvar d.o.o.
Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
Komus d.o.o. u stečaju, Donja Stubica 
Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi
Koprivničke vode d.o.o.
Lipkom d.o.o., Lipik
Lovačka udruga Kolinka
Lovačka udruga Vepar, Pazin
Lovačko društvo Promina
Lukom d.o.o. Ludbreg 
Med Eko Servis d.o.o. Pula
Michieli - Tomić d.o.o.
Monte Giro d.o.o.
Moslavina plin d.o.o., Moslavina
Odvodnja Poreč d.o.o.
Općina Barban
Općina Blato
Općina Bogdanovci
Općina Cerovlje
Općina Čavle
Općina Dobrinj
Općina Đulovac
Općina Funtana
Općina Gračac
Općina Gračišće
Općina Jarmina
Općina Karojba
Općina Konavle
Općina Kotoriba
Općina Križ
Općina Kula Norinska
Općina Ližnjan
Općina Lopar
Općina Lupoglav
Općina Marčana
Općina Medulin
Općina Negoslavci
Općina Nerežišće
Općina Okrug
Općina Oriovac
Općina Ružić
Općina Sibinj
Općina Sirač
Općina Slavonski Šamac
Općina Sutivan
Općina Sveta Nedelja
Općina Sveti Petar u šumi
Općina Svetvinčenat
Općina Tinjan 
Općina Unešić
Općina Veliko Trgovišće
Općina Vižinada
Općina Vrsar
Općina Zažablje
Osnovna škola Meje
Osnovna škola Vladimir Nazor, Pazin
Papuk d.o.o. Orahovica
Pazin d.o.o. 
Peovica d.o.o., Omiš
Platinum Invest za fond Global Opportunity
Platinum Invest za fond Blue Chip
Plinara d.o.o., Pula
Plinara Istočne Slavonije d.o.o.
Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
Pragrande d.o.o., Pula
Pula Herculanea d.o.o. 
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. 
Rudej d.o.o.  
Runolist d.o.o., Vrpolje  
SOS - Dječje selo Hrvatska  
TDM Nekretnine 
Tehnostan d.o.o., Vukovar
Udruga Pobjede
UNICEF
Usluga d.o.o. Pazin
Usluga Poreč d.o.o.
Vartopa d.o.o.
Visoka škola za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti 
Voda d.o.o. Orahovica
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.  
Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Vodovod - Osijek d.o.o.
Vodovod Pula
Vodovod Imotske krajine d.o.o.
Zagorski metalac d.o.o.
Zaklada Ana Rukavina 
Zaklada biskup Josip Lang  
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

 

 

Za račune sljedećih tvrtki/organizacija u Fini plaćate po povoljnijim naknadama:

Croatia osiguranje d.d. - 0,50 EUR (3,77 HRK)  po nalogu 

Erste Card Club d.o.o.  - 0,64 EUR (4,82 HRK) po nalogu

Financijska agencija - 0,27 EUR (2,00 HRK)  po nalogu

Grad Ilok - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Grad Ogulin - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu
Hrvatska radiotelevizija - 0,50 EUR (3,77 HRK) po nalogu
JP Komunalac d.o.o. Hrv. Kostajnica - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Općina Rogoznica - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Općina Vojnić - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Park d.o.o. Buzet - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Vojnić - Krnjak komunalac d.o.o. - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

Zeleni grad Šibenik d.o.o. - 0,27 EUR (2,00 HRK) po nalogu

 

Sadržaj je informativnog karaktera. Za detalje o pojedinačnim računima, molimo Vas obratite se u najbližu Fininu poslovnicu.

 

SEPA izravno terećenje je platna usluga u eurima za provođenje terećenja računa platitelja (fizička osoba ili poslovni subjekt), a koju inicira primatelj plaćanja (poslovni subjekt) temeljem suglasnosti koju mu je dao platitelj.

Preduvjet za provođenje usluge SEPA izravno terećenje je suglasnost koju platitelj daje primatelju plaćanja.

Potpisom SEPA Suglasnosti za izravno terećenje platitelj daje suglasnost primatelju sredstava da u njegovu banku pošalje naloge SEPA izravnog terećenja kojim banka tereti transakcijski račun platitelja.

U Fininim poslovnicama možete bez naknade potpisati SEPA Suglasnost za izravno terećenje za primatelja sredstava:

 • ČISTOĆA D.O.O.
 • DUNDOVO d.o.o.
 • GRAD MALI LOŠINJ
 • GRAD POREČ-PARENZO
 • HEP ELEKTRA d.o.o.
 • HEP OPSKRBA d.o.o.
 • HEP-PLIN d.o.o.
 • HEP TOPLINARSTVO d.o.o.
 • ISKRA SVJETLOSTI
 • KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
 • PEOVICA d.o.o.
 • RAIFFEISEN LEASING d.o.o.
 • UDRUGA SOS - DJEČJE SELO HRVATSKA
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

 

Dokumentaciju za potpisivanje SEPA Suglasnosti za izravno terećenje je moguće predati i putem Fininog Online servisa za predaju dokumentacije. Više informacija potražite ovdje.


Tumačenje pojmova

Platitelj je potrošač ili poslovni subjekt čiji će transakcijski račun biti terećen temeljem naloga SEPA izravnog terećenja.

Primatelj je poslovni subjekt koji inicira nalog SEPA izravnog terećenja temeljem Suglasnosti platitelja.

Za alternativno rješavanje potrošačkih sporova možete se obratiti Centru za mirenje HGK, Zagreb, Rooseveltov trg 2,  e-mail: mirenje@hgk.hr

U postupku alternativnog rješavanja spora koji je pokrenut pred tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sudjeluje i pružatelj platnih usluga.  

 

Hrvatska narodna banka objavila je elektroničku brošuru Europske komisije u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije. 

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga dostupna je ovdje