Usluge REGOS-a

U poslovnicama Fine možete prijaviti odnosno promijeniti obvezno mirovinsko društvo i kategoriju mirovinskog fonda te dobiti izvješća o članstvu u II. stupu.

Sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj podijeljen je na tri mirovinska stupa:

  • I. stup – obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

  • II. stup – obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

  • III. stup  - dobrovoljno mirovinsko osiguranje

II. stup predstavlja obvezno mirovinsko osiguranje u sustavu individualne kapitalizirane štednje gdje određene kategorije zaposlenika mogu same odabrati obvezno mirovinsko društvo odnosno obvezni mirovinski fond određene kategorije u koji će im se uplaćivati doprinos individualne kapitalizirane štednje. 

Svako obvezno mirovinsko društvo (OMD) koje je dobilo suglasnost i odobrenje za rad izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) upravlja s tri mirovinska fonda kategorije A, B i C, ovisno o rizičnosti fonda.

Popis OMD-a za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (OMF) potražite na stranici HANFA-e.

Prijava / promjena mirovinskog fonda II. stup

U II. stupu mirovinskog osiguranja određene kategorije zaposlenika mogu same odabrati obvezni mirovinski fond u koji će im se uplaćivati doprinos temeljem individualne kapitalizirane štednje. Više informacija.

Izvješća i potvrde

U poslovnicama Fine na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem e-usluge REGOS-a možete potpuno besplatno preuzeti izvješća odnosno dokumente vezane uz članstvo u II. stupu. Više informacija.

Odlazak u mirovinu

Kao dobrovoljni član OMF-a možete istupiti iz II. stupa i u mirovinu otići samo iz I. stupa, a kao obvezni član u mirovinu odlazite iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja. Više informacija.