Vjerodajnice za e-Građane

Brzo i jednostavno pristupite elektroničkim uslugama javne uprave.

Što je to projekt e-Građani?

e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju između građana i tijela javne uprave koji omogućava siguran pristup elektroničkim uslugama javne uprave posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/lozinka, token, digitalni certifikat i slično).

Putem e-Građana dostupne su vam e-usluge različitih tijela javne uprave (npr. pristup izvodu iz matične knjige rođenih ili vjenčanih, pristup e-Dnevniku, Osobnom korisničkom pretincu i sl.). Popis svih usluga dostupnih u sustavu e-Građani možete pogledati ovdje.

Vjerodajnicom dokazujete svoj elektronički identitet te njome pristupate e-uslugama. One se mogu razlikovati prema razini sigurnosti i načinu korištenja.

Kako do vjerodajnica za e-Građane?

Da biste sigurno pristupali elektroničkim uslugama javne uprave, potrebna vam je barem jedna od vjerodajnica koje sustav e-Građani prihvaća. Usluge određuju minimalnu razinu sigurnosti vjerodajnice koju morate imati.

Popis vjerodajnica uključenih u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) možete pogledati ovdje

Financijska agencija je partner u razvoju NIAS-a te tako pruža podršku Vladi Republike Hrvatske u području uspostave jedinstvenog elektroničkog identiteta za sve građane Republike Hrvatske.

Elektroničke vjerodajnice koje se izdaju u poslovnicama Financijske agencije su:

  1. Osobni certifikat na kripto uređaju (FinaCertRDC)

  2. Osobni soft certifikat (FinaSoftCert)

  3. ePASS

  4. mToken

Osobni certifikat

Fininim osobnim certifikatom na kripto uređaju (FinaCertRDC) možete se prijaviti na sve usluge u e-Građanima jer je ocijenjen najvišom razinom sigurnosti. Više informacija.

Osobni soft certifikat

Finin osobni soft certifikat namjenjen je fizičkim osobama, a omogućava potvrdu elektroničkog identiteta kod prijave na e-usluge, elektroničko potpisivanje i kriptiranje. Više informacija.

ePASS

Vjerodajnica koja je bazirana na korisničkom imenu i lozinki. Više informacija.

mToken

Za ovu vjerodajnicu potrebno je na svoj pametni telefon instalirati odgovarajuću aplikaciju. Više informacija.

Kontakt

tel: 072 200 027
pomoc@e-gradjani.gov.hr

Na navedene kontakte građani se mogu javiti radi rješavanja problema s elektroničkim vjerodajnicama (ePASS ili mToken), općenitih informacija o projektu e-Građani i/ili poteškoća u radu s Osobnim korisničkim pretincem.

Za probleme u radu s ostalim elektroničkim vjerodajnicama ili uslugama, građani se trebaju javiti nadležnim institucijama.