info.BIZ

Isprobajte 7 dana

Trenutno nema akcije.

 

 

* Informacije ispitaniku o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim obrascem.
Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr, besplatan telefon 0800 0080
Osobni podaci koji se obrađuju: ime i prezime, adresa elektroničke pošte.
Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr
Svrha obrade osobnih podataka: aktivacija promotivnog korištenja info.BIZ PREMIUM PLUS paketa.

Ako niste dali suglasnost da Vas Fina kontaktira o povezanim proizvodima/uslugama, osobni podaci koristit će se samo za potrebe aktivacije promotivnog korištenja info.BIZ PREMIUM PLUS paketa te kontaktiranja radi dobivanja povratne informacije po isteku perioda promotivnog korištenja paketa. 

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci koje FINA obrađuje kao voditelj ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev/i u vezi s prethodnim pravima podnose se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen na web stranici Fine: www.fina.hr.
Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska 136, Zagreb, 00385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr, www.azop.hr.