Informacije o poslovanju poslovnih subjekata

Godišnji financijski izvještaji i dokumentacija

U Fini možete dobiti najpotpunije informacije o poslovanju poslovnih subjekata, od konkretnih poslovnih subjekata, do usporedbe prema županijama, općinama i djelatnostima. Više informacija.

Informacije o računima poslovnih subjekata i potrošača - JRR

Jedinstveni registar računa elektronička je baza računa svih poslovnih subjekata, financijskih institucija i drugih pravnih osoba koje posluju u RH te potrošača. Više informacija.

info.BIZ

Svi podaci potrebni za kvalitetno donošenje vaših poslovnih odluka dostupni na jednom mjestu. Više informacija.

Bonitetne informacije

Bonitetne informacije ključan su dio poslovanja. Saznajte kako ih zatražiti i što sadrže. Više informacija.

Publikacije i analize

Dostupni su vam razni oblici financijskih analiza i publikacija koje izrađuju Finini stručnjaci. Više informacija.