Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Izdavanje udaljenog LCP certifikata za ePotpis u oblaku

LCP certifikat za ePotpis u oblaku* (udaljeni elektronički potpis) namijenjen je potpisivanju dokumentacije pravno valjanim elektroničkim potpisom, koja se zatim može slati elektroničkom poštom od kuće ili s nekog drugog mjesta. Za potpisivanje dokumenata potrebno je imati samo mobilni telefon, tablet ili računalo.

Certifikat se izdaje na period od 5 godina. Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, svi korisnici koji zatraže izdavanje LCP certifikata za udaljeni e-potpis neće plaćati naknadu za prvu godinu izdavanja i korištenja certifikata.

Prvi korak: popunjavanje dokumentacije

Poslovni subjekti -  potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

Ako korisnik nije registriran u nekom od registara koji ima javno objavljene podatke, Fina može tražiti dodatnu dostavu dokumentacije koja dokazuje postojanje pravnog subjektiviteta.  

Građani/ fizičke osobe - potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

Prije slanja potrebno je potpisati zahtjev i ugovor te pripremiti preslike/skenove potrebnih identifikacijskih dokumenata. Svi dokumenti koji se šalju trebaju biti u PDF formatu.

Drugi korak: slanje dokumentacije putem online servisa 

Popunjena i potpisana dokumentacija učitava se putem online servisa za predaju dokumentacije.
Nakon uspješne predaje dokumentacije, korisnik dobiva broj (ID zahtjeva) koji je potrebno spremiti.
Na e-mail adresu, koju podnositelj navodi u zahtjevu, stiže poruka s određenim pitanjima kojima je svrha potvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva. Na ovaj e-mail podnositelj zahtjeva obvezno treba odgovoriti.

Treći korak: online preuzimanje certifikata

Ako su predana dokumentacija i odgovori na pitanja iz e-maila koji će korisnik dobiti od Fine točni, mailom i SMS-om stižu aktivacijski kodovi s kojima korisnik sam preuzima svoj certifikat putem aplikacije za preuzimanje certifikata, u samo nekoliko klikova. Pri tome korisnik sam kreira lozinku koju je potrebno spremiti/zapamtiti jer je neophodna za korištenje certifikata. 

Četvrti korak: potpisivanje dokumenata korištenjem certifikata

Za potpisivanje dokumenata potrebno je koristiti Fininu aplikaciju za potpisivanje ePotpisom u oblaku, čije je korištenje potpuno besplatno.
>> Uputa za potpisivanje ePotpisom u oblaku 
 
Napomena: LCP certifikat za ePotpis u oblaku se ne može koristiti za e-servise Fine, državne uprave i javnih službi niti zamjenjuje certifikate na kriptografskom uređaju.

Naknada za izdavanje certifikata za ePotpis u oblaku       

Certifikat - vrsta  Redovna naknada za 5 god. Naknada za plaćanje (odgoda godinu dana od dana izdavanja)
Poslovni udaljeni LCP certifikat 19,91 EUR (150,00 HRK) 15,93 EUR (120,00 HRK)
Osobni udaljeni LCP certifikat 9,29 EUR (70,00 HRK) 7,43 EUR (56,00 HRK)

Na cijenu se obračunava PDV. 
Nakon godine dana od dana izdavanja, Fina će obračunati preostali iznos  naknade (naknada umanjena za prvih godinu dana).  

 

U naknadu za izdavanje certifikata uključeno je neograničeno potpisivanje putem aplikacije za ePotpis u Oblaku (omogućuje elektronički potpis, ugradnju vremenskog žiga i CRL liste ili OCSP odgovora). 


* Radi se o certifikatima za fizičke osobe/građane i fizičke osobe unutar poslovnog subjekta za čije se izdavanje identifikacija obavlja metodom koja ne zahtjeva fizičku identifikaciju, a ostvaruje povjerenje u identitet potpisnika i poslovnog subjekta u skladu s pravilima za izdavanje LCP certifikata.
S obzirom na to da se pri registraciji ne vrši fizička identifikacija potpisnika, ovakav je certifikat pogodan za potpisivanje kada se ne traži razina kakvu pruža kvalificirani certifikat, ali koja je dovoljna za elektronički potpis i koja omogućuje razinu pouzdanja višu od one koju pružaju neke druge metode ovjere dokumentacije koje ne podrazumijevaju digitalne certifikate.


>> Više informacija o ePotpisu u oblaku

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa