e-Račun u javnoj nabavi

Servis e-Račun za državu centralno je mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

Molimo Vas da prije postavljanja upita pregledate dokument
Česta pitanja i odgovori
Molimo Vas da upit pošaljete na samo jednu od navedenih adresa elektroničke pošte.

Informacije

0800 0080
info@fina.hr i eracun.obveznici@fina.hr

Podrška

eracun.obveznici@fina.hr

Tehnička podrška

Molimo Vas da u Vašoj prijavi putem elektroničke pošte detaljno navedete sve podatke. Za ispunjavanje prijave koristite informacije iz obrasca Obavezna polja za prijavu tehničke poteškoće.

eracun.itpodrska@fina.hr