e-Račun u javnoj nabavi

Servis e-Račun za državu centralno je mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

Kontakti

Informacije

0800 0080
info@fina.hr i eracun.obveznici@fina.hr

Podrška

eracun.obveznici@fina.hr

Tehnička podrška

eracun.itpodrska@fina.hr