Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) osigurava sigurnost elektroničke komunikacije s javnim sektorom te pojednostavljuje pristup različitim e-uslugama.

Da bi korisnik mogao pristupiti nekoj e-usluzi putem NIAS-a, treba biti registriran kod izdavatelja vjerodajnica priznatog od strane NIAS-a.

Elektroničke vjerodajnice koje se mogu dobiti u Fininim poslovnicama u Republici Hrvatskoj su:

  • e PASS (korisničko ime i lozinka) i
  • mToken

Što NIAS nudi korisnicima?

  • Siguran i jednostavan pristup elektroničkim uslugama „iz naslonjača“, sa samo jednom prijavom  (engl. Single-Sign-On). Naime, kada se korisnik jednom prijavi na uslugu posredstvom NIAS-a,  ne treba to ponovno činiti kada koristi sljedeću uslugu koja je povezana na NIAS.
  • Jedinstveni elektronički identitet korisnika (iako korisnik koristi više vjerodajnica kojima se prijavljuje na usluge).
  • Uspješno, sigurno i vremenski povoljno korištenje javnih e-usluga.
  • mojID - uslugu putem koje korisnik može sam mijenjati svoje postavke i pregledavati povijest svojih prijava.

Usluga mojID