Nacionalni klirinški sustav

Nacionalni klirinški sustav (NKS) je međubankovni platni sustav za obračun bezgotovinskih platnih transakcija u kunama svih sudionika NKS-a koje glase na relativno male iznose.

Sudionici NKS-a jesu:

  • Hrvatska narodna banka (HNB)
  • kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a
  • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Upravitelj i vlasnik NKS-a je Fina, a HNB ima posebnu ulogu banke agenta namire u NKS-u.

Obračun međubankovnih platnih transakcija odvija se u četiri ciklusa i određen je Terminskim planom obračuna platnih transakcija u NKS-u, a donosi ga Fina uz suglasnost HNB-a. Obračunski dan počinje u 18.30 prethodnog dana i traje do 18.30 tekućeg dana.

Naslov Veličina  
Dokumenti
Terminski plan obračuna u NKS-u.pdf 58KB
Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava.pdf 427KB
Broj platnih transakcija prema ciklusima NKS-a u 2018..xlsx 11KB
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}