Dužnicima omogućeno individualno financijsko savjetovanje za otplatu duga

Potrošači kojima je pokrenuta ovrha, odnosno dužnici koji nemaju dovoljno sredstava na računima za otplatu duga, mogu u Fini, u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 70, dobiti besplatno individualno financijsko savjetovanje o dugu i savjetodavnu pomoć. Financijski savjetnici iz Udruge Padobran individualnim pristupom informiraju i educiraju dužnika te nude mogućnosti konkretnih rješenja za svakog pojedinog dužnika.

20.11.2020.

Dužnicima omogućeno individualno financijsko savjetovanje za otplatu duga

Hrvatska udruga banaka (HUB) i Udruga za financijsku inkluziju Padobran pokrenuli su kampanju naziva „Znanjem do financijskog oporavka“ koja traje od listopada 2020. do siječnja 2021. godine. Fina se priključila kampanji te u poslovnici Fine u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 70, osigurala prostor za financijske savjetnike Udruge Padobran gdje se zainteresirani dužnici mogu javiti za savjet i informacije o mogućnostima otplate duga.  

Sve informacije o aktivnostima i savjetima za građane s financijskim poteškoćama nalaze se na mrežnoj stranici www.znanjemdofinancijskogoporavka.hr, a besplatna savjetovanja održavaju se radnim danom od 9 do 17.30 sati u poslovnici Fine u Ulici grada Vukovara 70 u Zagrebu. Također, građani mogu dobiti sve informacije o aktivnostima putem email adrese info@padobran.hr i telefonskog broja: 01/4844877.

Veliki broj dužnika ima manji iznos dugovanja, međutim često uz više vjerovnika. Svaki dužnik ima svoje specifičnosti i uzroke zbog kojih se našao u situaciji u kojoj ne može uredno izvršavati svoje financijske obveze. Stoga se svakom dužniku pristupa individualno, uz ponudu konkretnih rješenja za otplatu duga.

Savjetovanje o dugu („debt advice“) je pomoć koju pružaju neovisni stručnjaci prezaduženim ili potencijalno prezaduženim kućanstvima s ciljem pronalaska najboljeg mogućeg načina izlaska iz situacije prezaduženosti. Savjetovanje  može uključivati pružanje informacija, planiranje i uravnoteživanje budžeta, pomoć u procesu zaključivanja nagodbi s vjerovnicima, pregovore s kreditorima i druge slične aktivnosti. Savjetovanja provode stručnjaci Udruge Padobran specijalizirani za financijsko savjetovanje, a sam program je u skladu sa smjernicama Europske komisije o pravu građana na dostupnost i kvalitetu usluge savjetovanja o dugu.

Dužnici će u navedenoj poslovnici moći dobiti sljedeće informacije:

  • stanje duga u Fini, osnove za pokretanje ovrha i popis vjerovnika,

  • analizu financijskog stanja, prihoda i obveza,

  • mogućnosti korištenja mjera za olakšanja otplate kod kreditora,

  • mogućnosti sporazuma o otplati duga s vjerovnicima,

  • mogućnosti restrukturiranja i jednokratne otplate dugova uz diskont,

  • zaključak koji uključuje praktične informacije iz upravljanja financijama, ovisno o individualnim mogućnostima pojedinog dužnika.

Dužnici kojima je potrebna detaljnija i dugotrajnija analiza, nastavit će proces savjetovanja u dogovorenim terminima u prostorijama udruge.