Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata za rujan 2018.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2018. godine, bilo je blokirano 20 237 poslovnih subjekata, što je za 2,8 % manje u odnosu na kolovoz 2018. godine.

16.10.2018.

Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata za rujan 2018.

Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 7,66 milijardi kuna, što je za 3,0 % manje nego u kolovozu 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih poslovnih subjekata za 5934 (22,7 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,39 milijardi kuna (49,1 %).

Od ukupno 20 237 blokiranih poslovnih subjekata, 37,1 % su pravne osobe, i na njih se odnosi više od 3/4 iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje ili 78,5 %. Prema stanju godinu dana ranije, broj pravnih osoba u dugotrajnoj blokadi manji je za 1661 (40,6 %), a iznos njihove blokade za 2,9 milijardi kuna (45,1 %). Od 20 237 blokiranih poslovnih subjekata, 12 730 je fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,65 milijardi kuna. U odnosu na stanje godinu dana ranije, broj fizičkih osoba smanjen je za 3155 (22,8 %), a iznos duga za 4,08 milijardi kuna (72,6 %). 

 

Cijeli tekst: Informacija o neizvršenim osnovama poslovnih subjekata - rujan 2018.

 

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.