Obavijest obveznicima predaje godišnjih financijskih izvještaja o ukidanju naknade za javnu objavu

Na snagu je stupio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu, čime je ukinuta obveza plaćanja naknade za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja.

08.04.2020.

Obavijest obveznicima predaje godišnjih financijskih izvještaja o ukidanju naknade za javnu objavu


S danom 8. travnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu (Narodne novine 42/20), čime je prestao važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine 1/16).

Ovime je ukinuta obveze plaćanja naknade za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja.