Otvoren Finin IT razvojni centar u Virovitici

Financijska agencija svečano je otvorila i predstavila informatički razvojni centar, zaokruženu organizacijsku cjelinu koja razvija IT usluge za ciljane korisnike.

12.11.2019.

Otvoren Finin IT razvojni centar u Virovitici

IT razvojni centar Virovitica namijenjen je razvoju IT usluga, što podrazumijeva čitav ciklus razvoja softvera, počevši od poslova analize, dizajna, programiranja te testiranja. Riječ je o zaokruženoj organizacijskoj cjelini koja se bavi izradom i podrškom IT usluga za ciljane korisnike. U novouređenim prostorima, u Fininoj poslovnici u Virovitici,  Trg kralja Tomislava 3, Fina je već zaposlila 5 radnika, a u planu je daljnje zapošljavanje iskusnih IT stručnjaka, Fininih stipendista s Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici (VŠMTI) i studenata koji će se u Fininom razvojnom centru moći zaposliti preko student servisa. 

U ožujku 2019. godine Fina je potpisala sporazum o suradnji s virovitičkom Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici, čime su postavljeni preduvjeti za dodjelu stipendija i zapošljavanje studenata

Predsjednik Uprave Financijske agencije Dražen Čović je ovom prilikom naglasio: „Financijska agencija je prije svega tehnološka tvrtka koja u svom sastavu ima vrlo snažan razvojni IT tim, s 280 zaposlenika. Fina je jedan od četiri nositelja digitalizacije države i upravo na tim poslovima gradimo svoju budućnost te nam je IT kadar itekako potreban. Surađujemo s Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici, kako bismo pokazali studentima koji se ovdje školuju da imaju gdje raditi, da ih čeka buduće radno mjesto te da ovdje mogu obaviti svoju praksu, napisati diplomski rad i sudjelovati u svim projektima koje Fina radi“.

Zadovoljstvo otvaranjem Fininog IT razvojnog centra izrazio je i Oliver Jukić, dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a nazočnima su se obratili i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin te virovitičko – podravski župan Igor Andrović, koji su dali podršku pokretanju IT razvojnog centra Virovitica od samog početka. 

Ovakav moderan koncept informatičkih razvojnih centara vezan je uz suradnju s lokalnom zajednicom te pripadajućim fakultetom, učilištem ili školom, a njegovi krajnji ciljevi su razvoj modernih IT proizvoda koji zadovoljavaju potrebe lokalne sredine te zapošljavanje lokalnog stanovništva. Finini informatički centri osnivaju se na lokacijama gdje postoje ili djeluju fakulteti i učilišta koja obrazuju IT stručnjake. IT razvojni centri već postoje u Splitu, Zaboku i Osijeku, a u planu je otvaranje ovakvog centra i u Čakovcu. 

Suradnja između virovitičke Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici, jedinica javne lokalne i regionalne samouprave te Financijske agencije, samo je dio Fininog ulaganja u virovitičko – podravsko područje, koje je prepoznato kao još jedan rasadnik IT stručnjaka.