Pregled zbirnih podataka iz Registra koncesija od početka rada, 26. studenoga 2004. godine

Registar koncesija ustrojen je na današnji dan prije 15 godina kao jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske. Registar je javan te svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, može imati uvid u javne podatke iz Registra putem aplikacije WEB servis Registar koncesija

26.11.2019.

Pregled zbirnih podataka iz Registra koncesija od početka rada, 26. studenoga 2004. godine

Sve koncesije ugovorene u Republici Hrvatskoj upisuju se u jedinstveni Registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija, a sve poslove operativnog vođenja Registra obavlja Financijska agencija. Podaci se upisuju dnevno, stoga su na jednom mjestu dostupne informacije o svim koncesijama, točno i ažurno. U razdoblju od 2005. do 2019. godine, ukupan broj evidentiranih ugovora o koncesijama kontinuirano raste, od 252 evidentirana ugovora o koncesiji 2005. godine, do 20.266 ugovora o koncesiji na dan 25. studenoga 2019. godine, od čega je 8.889 ili 43,9% aktivnih i 11.377 ili 56,1% ugovora koji su u međuvremenu istekli.

Prema stanju od 25. studenoga 2019. godine, u Registru koncesija najveći se broj aktivnih ugovora o koncesiji odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (4.062 ili 45,7% od ukupnoga broja aktivnih ugovora). Prema brojnosti slijede ugovori o koncesiji za luku (998 ili 11,2% ukupnog broja ugovora o koncesijama) i koncesije na pomorskom dobru (729 ili 8,2% od ukupnog broja aktivnih ugovora).

Više informacija dostupno je u info.BIZ servisu koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. 


Cijeli tekst: Pregled podataka iz Registra koncesija 2005. do 2019. godine  

Prilog: Grafikoni i tablice Registar koncesija od 2005. do 2019. godine