Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema neto dobiti u 2021. godini 

U 2021. godini poduzetnici Zagreba, Splita i Osijeka, ostvarili su najveću konsolidiranu (neto) dobit

13.09.2022.

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema neto dobiti u 2021. godini 

Top 10 gradova po visini ostvarene neto dobiti poduzetnika u 2021. godini su: Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Karlovac, Varaždin, Poreč, Zadar, Vukovar i Velika Gorica. 

Analiza podataka po gradovima potvrđuje veliku koncentraciju poslovanja poduzetnika, obveznika poreza na dobit, na 10 najvećih gradova koji su od ukupnog poduzetništva u 2021. godini imali 52,3% broja poduzetnika, 55,7% broja zaposlenih, 65,6% ukupnih prihoda, 67,1% dobiti razdoblja, 60,2% gubitka razdoblja te 69,7% neto dobiti. 

Dobrim rezultatima na razini Zagreba najviše je doprinijela INA d.d., na razini Splita TOMMY d.o.o., na razini Osijeka AMPLITUDO d.o.o., na razini Rijeke PLODINE d.d., na razini Karlovca HS PRODUKT d.o.o., na razini Varaždina GUMIIMPEX-GRP d.o.o., na razini Poreča VALAMAR RIVIERA d.d., na razini Zadra TANKERSKA PLOVIDBA d.d., na razini Vukovara PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. i na razini Velike Gorice LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d..

Više informacija dostupno je na info.BIZ servisu koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. 

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema neto dobiti s rezultatima svih poduzetnika RH u 2021. godini 

Tablice i grafikoni: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema neto dobiti s rezultatima svih poduzetnika RH u 2021. godini