ECDL programi

Informatička znanja možete steći u okviru osnovnog i naprednog ECDL programa.

Početni i osnovni ECDL programi

Osnovni program obuhvaća postupak obuke i certificiranja sljedećih informatičkih znanja (modula):

ECDL edukacija po modulu - osnovni program
Osnove računala - nastavni plan
Osnove računala - probni test
Osnove komunikacija - nastavni plan
Osnove komunikacija - probni test
Obrada teksta - nastavni plan
Obrada teksta - probni test
Proračunske tablice - nastavni plan
Proračunske tablice - probni test
Prezentacije - nastavni plan   
Prezentacije - probni test
Korištenje baza podataka - nastavni plan
Korištenje baza podataka - probni test
IT sigurnost - nastavni plan  
IT sigurnost - probni test
Online suradnja - nastavni plan 
Online suradnja - probni test

 

Školovanje iz ECDL osnovnog programa podijeljeno je u dva paketa:

1. POČETNI  PAKET (četiri modula: Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta, Proračunske tablice)

2. OSNOVNI PAKET (Početni paket + Prezentacije, Korištenje baza podatka, IT sigurnost).

Po završetku certificiranja, polaznici dobivaju međunarodno priznatu ECDL diplomu.

 

ECDL edukacija po modulu - osnovni program Cijena/kn
Osnove računala 387,50
Osnove komunikacija 443,75
Obrada teksta 675,00
Proračunske tablice 675,00
Prezentacije 443,75
Korištenje baza podataka 675,00
IT sigurnost 262,50
Online suradnja 443,75

 

Certifikacija za ECDL osnovni program Cijena/kn
Pojedinačni ECDL ispiti 125,00
ECDL indeks za početni / osnovni program 400,00

 

EDCL paketi A i B Cijena/kn
POČETNI PAKET A (edukacija iz 4 modula: Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta, Proračunske tablice, ECDL indeks, 4 ispita) 2.008,75
OSNOVNI PAKET B (edukacija iz 7 modula: Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta, Proračunske tablice, Prezentacije, Korištenje baza podatka, IT sigurnost, ECDL  indeks, 7 ispita) 3.062,50

PDV je uključen u cijenu.