Pojedinačna razmjena računa putem web aplikacije FINA e-Račun

Slanje i zaprimanje e-računa odvija se putem web aplikacije.

Ovakav način razmjene računa prilagođen je malim poduzetnicima, odnosno poduzetnicima koji šalju i primaju manji broj računa.

Jedini preduvjet za korištenje servisa FINA e-Račun putem web aplikacije je da posjedujete Finine poslovne certifikate na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji te pristup internetuViše o certifikatima

Računi se kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno putem web aplikacije.

Rad s web aplikacijom ima sljedeći koncept:

 1. pošiljatelj popunjava račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom te šalje primatelju kroz sustav,
 2. sustav zaprima račun, provjerava potpis i prava te prosljeđuje primatelju,
 3. primatelj zaprima račun, prihvaća ga i plaća, ili odbija,
 4. pošiljatelj zaprima potvrdu o isporuci i statusu računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen),
 5. račun se automatski arhivira (poslani/zaprimljeni).
Web aplikacija može se povezati s internet bankarstvom što omogućava automatsko kreiranje e-Uplatnice te slanje u sustav internetskog bankarstva i automatsko zaprimanje e-Uplatnice za zaprimljeni račun u internetskom bankarstvu.

Za korištenje navedene usluge putem internet bankarstva potrebno je registrirati se na servis FINA e-Račun u banci u kojoj imate internet bankarstvo i s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.*

Cijena servisa FINA e-Račun jednaka je za sve korisnike, bez obzira na to je li usluga ugovorena u Fini ili u jednoj od ugovornih banaka.
*Banke s kojima Fina ima ugovorni odnos za servis FINA e-Račun su:
- Zagrebačka banka d.d.
- Privredna banka d.d.
- Raiffeisen banka
- Slatinska banka
 

 

 

 

 

 

 

Izdavanje digitalnog certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji FINA e-Račun 

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjeraka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno slati i/ili zaprimati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis e-Račun za poslovne subjekte.
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju potrebno je predati u poslovnicu Fine.
  Dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.

  Dokumentaciju potpisanu elektroničkim potpisom moguće je predati i online, putem Fininog Online servisa za predaju dokumentacije.
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
  Više informacija
   

 3. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će u Registracijskom uredu Fine preuzeti kripto uređaj. Kripto uređaj korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
   
 4. Upute za aktivaciju certifikata stižu vam na adresu e-pošte

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktvaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na kripto uređaju mogu se nalaziti dva certifikata: autentikacijski i potpisni. Autentikacijskim certifikatom provodi se digitalna autorizacija odnosno potvrđuje se da je doista riječ o vama, a potpisnim certifikatom omogućeno vam je elektroničko potpisivanje dokumenata, odnosno e-računa, čime se jamči da ste račun potpisali i poslali upravo vi i da račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis FINA e-Račun.
   
 5. Pristupite web aplikaciji FINA e-Račun

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktiviaciju USB kripto uređaja, moći ćete početi koristiti servis e-Račun kojem ćete pristupati putem web aplikacije FINA e-Račun.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun u ime drugog poslovnog subjekta. 

Pristup web aplikaciji FINA e-Račun postojećim certifikatom

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno slati i/ili zaprimati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis e-Račun za poslovne subjekte.
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Kako već posjedujete Finin digitalni certifikat, možete sami odabrati kako želite dostaviti dokumentaciju:

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >> Predajte ovdje
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije

  Za pristup putem CoBranding kartice/tokena banke potrebno je potražiti sve informacije i registrirati se u nadležnoj banci s kojom Fina ima ugovorni odnos za servis e-Račun:
  - Zagrebačka banka d.d.
  - Privredna banka d.d.
  - Raiffeisen banka
  - Slatinska banka
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte

  Nakon što predate dokumentaciju, e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na servis FINA e-Račun.
   
 4. Možete započeti koristiti FINA e-Račun web aplikaciju

  Kada dobijete e-poštu s potvrdom aktivacije, moći ćete početi koristiti uslugu FINA e-Račun kojoj ćete pristupati preko web aplikacije FINA e-Račun.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun u ime drugog poslovnog subjekta.