Pošaljite upit

RPIR - kontakt

Tekst za prepoznavanje Refresh CAPTCHA

 

 


Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Osobni podaci sadržani u ovom web obrascu koristit će se samo za potrebe kontaktiranja vezano za uslugu RPIR te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

Voditelj obrade: Financijska agencija
Izvršitelj obrade: Fina, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
Službenik za zaštitu osobnih podataka izvršitelja: dpo@fina.hr
Svrha: odgovaranje na upit korisnika
Trajanje čuvanja: 30 dana po zadnjem kontaktu

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, e-pošta: azop@azop.hr, www.azop.hr.

Kontakt

besplatni telefon: 0800 0080

nks@fina.hr