Postanite e-Građanin

Korak 1. – Provjerite imate li već jednu od vjerodajnica e-Građanima. Popis pogledajte ovdje.

Korak 2. – Ako je nemate, svoju vjerodajnicu možete zatražiti u Fini ili kod jednog od izdavatelja.

Korak 3. – Ako imate vjerodajnicu, pristupite Središnjem državnom portalu i pronađite željenu e-uslugu. Pazite da minimalna razina sigurnosti koju traži usluga odgovara razini sigurnosti vaše vjerodajnice.

Korak 4. -  Slijedite upute u procesu prijave na e-uslugu.