Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Predaja naloga za plaćanje

Online servisom za predaju dokumentacije bezgotovinske naloge za plaćanje mogu predati klijenti koji se i inače opslužuju u Fini i koji su klijenti sljedećih banaka:
BKS BANK AG - Glavna podružnica Hrvatska, Croatia banka d.d., J&T banka d.d., OTP banka d.d., Partner banka d.d. i Samoborska banka d.d.


Kako biste nalog za plaćanje predali putem online servisa potrebno je sljedeće:

  1. popuniti nalog u papirnom obliku i ovjeriti ga potpisom osobe ovlaštene za potpisivanje te pečatom (ako se koristi),
  2. skenirati u boji u datoteku u PDF formatu (u jednom PDF dokumentu može se nalaziti samo jedan skenirani nalog, a maksimalna veličina je 5MB),
  3. skenirani nalog za plaćanje treba elektronički potpisati osoba ovlaštena za potpisivanje naloga ili osoba ovlaštena za zastupanje i to kvalificiranim certifikatom koji je izdala Fina.
Nalozi za plaćanje za izvršenje isti radni dan zaprimaju se radnim danom od ponedjeljka do subote do 13:30 sati. Nakon 13:30 sati, zaprimaju se nalozi za plaćanje za izvršenje sljedeći radni dan.

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa