Prijava za ECDL

Prijava za ECDl

Tekst za prepoznavanje Refresh CAPTCHA

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Voditelj obrade: HIZ (Hrvatski informatički zbor,10 000 Zagreb, Ilica 191e/II)
Izvršitelj obrade: Fina, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
Službenik za zaštitu osobnih podataka izvršitelja: dpo@fina.hr
Svrha: evidencija osoba koje se prijave na ECDL program u OTC Fina
Trajanje čuvanja: podaci školovanja - trajno; računovodstveni podaci - 11 godina

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, e-pošta: azop@azop.hr, www.azop.hr.