Prijava na edukaciju - elektronički potpis

Za prijavu na edukaciju, molim popunite formu te na kraju svakako odaberite lokaciju i datum odražavanja edukacije na koju se prijavljujete:

Prijava na edukaciju - elektronički potpis

Tekst za prepoznavanje Refresh CAPTCHA

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Voditelj obrade: Financijska agencija
Izvršitelj obrade: Fina, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
Službenik za zaštitu osobnih podataka izvršitelja: dpo@fina.hr
Svrha: evidencija osoba koje se prijave za edukaciju - elektronički potpis

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka.