Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

RGFI - Predaja godišnjih financijskih izvještaja putem online servisa

Online servis namijenjen je za dostavu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za statističke i druge potrebe i javnu objavu onim obveznicima koji su svoje izvještaje do sada predavali u poslovnice na elektroničkom mediju (USB, CD) ili u papirnom obliku, a sada ih žele poslati putem interneta. Mogu to učiniti u sljedećim slučajevima:

  1. ako imaju certifikat na osobnoj iskaznici (OI) ili bilo koji drugi digitalni certifikat s kojim pristupaju ostalim e-servisima (npr. e-Porezna i slično), mogu ga koristiti i za slanje izvještaja putem online servisa;
  2. ako nemaju ni Finin certifikat niti certifikat na osobnoj iskaznici (OI),  mogu za svrhu slanja godišnjeg izvješća zatražiti izdavanje LCP certifikata za ePotpis u oblaku (certifikat za udaljeni potpis), pomoću kojega mogu poslati izvještaje putem online servisa. Izdavanje ovog certifikata, kao i njegovo korištenje u prvoj godini, za njih je besplatno, a vrši se putem interneta.
    >> Kako dobiti LCP certifikat za ePotpis u oblaku u svrhu slanja GFI-a  putem online servisa
Putem online servisa možete predati GFI ako nemate preduvjete za registraciju na servis Web RGFI.  Putem ovog servisa izvještaj možete predati koristeći isključivo  PDF obrazac zaslanje GFI-a putem online servisa, koji možete preuzeti niže na ovoj stranici ili na početnoj stranici online servisa za predaju dokumentacije. Izvještaj nije moguće dostaviti  niti na jednom drugom obrascu.
Unutar ovog obrasca dodajete datoteke i potrebne priloge koji sačinjavaju Vaš GFI. Uz ostale podatke, u obrascu je potrebno popuniti izjavu o tome je li korisnik ovlašten ili opunomoćen za predaju godišnjeg financijskog izvještaja te priložiti potrebnu dokumentaciju. 
Navedeni obrazac je nakon popunjavanja i dodavanja priloga nužno lokalno potpisati elektroničkim potpisom koji posjedujete, bilo kojeg izdavatelja (Fina, AKD,…), koristeći bilo koju potpisnu aplikaciju (Web ePotpis, ePotpis u oblaku, Adobe Reader DC,…). Ispravno popunjeni i potpisani obrazac učitavate putem online servisa.
Način popunjavanja PDF obrasca detaljno je opisan u Korisničkoj uputi za online servis, koju možete pronaći na desnoj strani ove stranice.

>> Preuzmite PDF obrazac za slanje GFI-a putem online servisa

Korisnici web servisa  Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) svoje godišnje izvještaje dostavljaju na isti način kao i prijašnjih godina,  putem web aplikacije RGFI, uz korištenje Fininog certifikata, dok putem online servisa za dostavu dokumentacije mogu dostavljati punomoći za predaju GFI-a u ime drugog poslovnog subjekta. 

Korisnici koji imaju certifikate izdane u nekoj od banaka, prijavu na web aplikaciju RGFI i dodavanje punomoći za druge poslovne subjekte (svoje klijente) trebaju obaviti isključivo u toj banci. 


>> Obrasci za predaju godišnjih financijskih izvještaja

>> Više informacija o predaji godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa