Rm Fina - aplikativno rjšenje za upravljanje rizicima

KONTAKT

e-pošta: prodaja@fina.hr, upravljanjerizicima@fina.hr

besplatni telefon: 0800 0080

 

Zašto upravljati rizicima?

Upravljanje rizicima strateški je važan alat, osobito u uvjetima porasta kompleksnosti i neizvjesnosti poslovanja. Proaktivnim pristupom ne samo da brinemo o prijetnjama koje mogu ugroziti realizaciju ciljeva, već prepoznajemo i potencijalne prilike koje mogu povećati vjerojatnost ostvarenja tih ciljeva te u konačnici povećati ukupnu vrijednost poduzeća.

 

Što je RM Fina?

RM Fina pruža operativnu podršku cjelokupnom procesu upravljanja rizicima jednostavno i funkcionalno, a sustavu upravljanja rizicima pruža fleksibilnost.

RM Fina je aplikativno rješenje koje:

 •  razvijeno je na temelju Fininog dugogodišnjeg iskustva,
 • prilagodljiv je različitim vrstama organizacija,
 • omogućuje jednostavno administriranje i bazu podataka o rizicim
 •  omogućava primjenu procesnog pristupa,
 • podržava podjele rizika po vrstama i kategorijama,
 • nudi predefinirane scenarije potencijalnih rizika.

 

Zašto izabrati RM Fina – aplikativno rješenje za upravljanje rizicima?

Dugogodišnja efikasna primjena aplikacije RM Fina u Fini, naše je jamstvo je da će svi potencijalni klijenti dobiti kompletan i pouzdan servis po mjeri klijenta.

S RM Finom dobivate:

 • aplikativno rješenje koje se prilagođava potrebama korisnika,
 • gotovo rješenje, održavanje aplikacije, konzalting,
 • novi alat koji kroz procjenu i praćenje rizika unapređuje cjelokupno poslovanje.

 

Što sve RM Fina omogućuje?

RM Fina omogućuje:

 • održavanje usklađenosti i ispunjavanje zahtjeva regulatora - u odnosu na specifičnost djelatnosti I područja poslovanja aplikacija omogućava podršku usklađenosti u dijelu upravljanja rizicima, propisanim pripadajućom regulativom, zahtjevima nadzornih tijela ili npr. certifikacijskih kuća za ISO norme.
 • dodatni mehanizam strateškog upravljanja – koristi se u svrhu poboljšanja donošenja poslovnih odluka, povećanja efikasnosti i transparentnosti poslovanja te učinkovitije realizacije ciljeva.
 • unaprjeđenje poslovanja - kroz primjenu dobre poslovne prakse, stvaranje vrijednosti i poboljšanje performansi, razvoj organizacijske kulture i svjesnosti o rizicima, upravljanje nepoželjnom izloženošću te ubrzanje razvoja i kreiranje novih poslovnih modela.

 

Kome je RM Fina namijenjena?

RM Fina aplikativno rješenje namijenjeno je svim organizacijama koje žele implementirati sustavno upravljanje rizicima.

 

Koje su glavne značajke RM Fine?

Glavne značajke RM Fina aplikativnog rješenja za upravljanje rizicima su:

 • Plan procjena rizika na razini organizacije

Svaki korisnik može za svoje procese izraditi plan procjene, na temelju čega se stvara godišnji plan procjene rizika na razini organizacije.

 • Procjena rizika

Identifikacija rizika i dokumentiranje svih elemenata, uključivo vjerojatnosti i (financijskog i nefinancijskog) utjecaja rizika. Definiranje mjere i roka za postupanje s rizikom, određivanje odgovorne osobe, procjena troška primjene mjere.

 • Primjena procesnog pristupa u procjeni rizika

Procjenu rizika moguće je provesti na razini procesa, grupe procesa ili poslovnog područja, ovisno o specifičnosti poslovanja organizacije.

 • Predefinirani scenariji potencijalnih rizika podijeljeni po vrstama i kategorijama

Smanjuje se operativni rad korisnika, osigurava jednoznačnost svih podataka o rizicima te omogućuje kvalitetna analiza, izvješćivanje i donošenje poslovnih odluka.

 • Evidentiranje poslovnih prilika

U sklopu procjene rizika moguće je evidentirati i poslovne prilike koje mogu nastati iz rizika.

 • Postupanje s rizikom

Odabir odgovora na rizik, praćenje postupanja s rizicima prema definiranim mjerama, rokovima i statusu provedenih aktivnosti.

 • Praćenje ključnih indikatora rizika (KRI)

Uvid u stanje izloženosti riziku i promjene koje mogu biti indikativne za događaj povezan s rizikom.

 • Evidentiranje rizičnih događaja

Omogućuje evidentiranje neželjenih situacija proizašlih iz svakodnevnih poslovnih aktivnosti poslovnog procesa, a koje mogu ugroziti ostvarenje poslovnih ciljeva.

 • Evidentiranje, rješavanje i praćenje nesukladnosti

Evidentiranje neispunjavanja zahtjeva sustava upravljanja ili odgovarajuće norme koje je utvrđeno na internom/ eksternom auditu.

 • Jedinstveni registar rizika

Sadrži sve podatke o rizicima čime se osigurava trajna zaštita i sigurnost svih podataka o rizicima organizacije i stvara temelj za kvalitetan izvještajni sustav.

 • Nadzorna ploča (dashboard) i obavijesti

Vizualno praćenje stanja registra rizika i drugih važnih informacija unutar sustava upravljanja rizicima.