Ovaj način slanja računa podrazumijeva slanje e-računa primateljima koji nisu registrirani na servis Fina e-Račun na adresu e-pošte. Računi se kreiraju, potpisuju te šalju putem portalske aplikacije, a primatelj ih prima na adresu e-pošte.

Primatelju se šalje originalni račun u XML-u, njegova prezentacija u PDF-u, HUB obrazac te prilozi ako su dodani uz račun.

Pošiljatelj je registrirani korisnik Fina e-Računa, a za slanje e-računa na e-mail primatelja samostalno pribavlja suglasnost primatelja da želi račune primati u elektroničkom obliku.

Obzirom da se računi šalju primatelju koji nije registriran u sustavu Fina e-Račun te da izlazi iz sustava, isporuka računa ovisi o e-mail servisu primatelja te Fina ne odgovara za nezaprimanje računa na strani primatelja.

Korisnik u servisu ima mogućnost kreirati vlastitu bazu primatelja, odnosno e-mail korisnika.

Prava i obveze korisnika i Fine detaljno su opisani u Općim uvjetima korištenja servisa FINA e-Račun.