Ovaj način slanja računa podrazumijeva slanje e-računa primateljima, koji nisu registrirani ni na jedan servis za zaprimanje e-računa, na adresu e-pošte.

Računi se kreiraju, potpisuju i šalju putem servisa FINA e-Račun, a primatelj ih prima na adresu e-pošte.

Primatelju se šalje obavijest u kojoj je jedinstveni link pomoću kojeg preuzima račun.

Pošiljatelj je registrirani korisnik servisa FINA e-Račun, a za slanje računa na adresu e-pošte primatelja samostalno pribavlja suglasnost primatelja o zaprimanju računa u elektroničkom obliku.

Obzirom da se račun šalje primatelju koji nije registriran u sustavu FINA e-Račun te da izlazi iz sustava, isporuka računa ovisi o poslužitelju e-pošte na strani primatelja te Fina ne odgovara za ne zaprimanje računa na strani primatelja.

Korisnik servisa ima mogućnost kreirati vlastitu bazu primatelja, odnosno korisnika e-pošte.

Prava i obveze korisnika i Fine detaljno su opisani u Općim uvjetima korištenja servisa FINA e-Račun.