Transparentno.hr

Namijenjen svim građanima i poslovnim subjektima, kojem je pristup moguć putem medija, društvenih mreža i stranice Vingd.com.

Transparentno.hr servis koji omogućuje napredno pretraživanje i uvid u podatke poslovnih subjekata obveznika poreza na dobit iz javnih registara:

  • Registra godišnjih financijskih izvještaja,

  • Jedinstvenog registra računa i

  • Registra koncesija.

Podaci se mogu pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta te prema OIB-u poslovnog subjekta. Korisniku su odmah dostupni opći podaci za tvrtku (naziv, adresa, OIB, matični broj, veličina, temeljni kapital, korisnik koncesije, status predstečajne nagodbe).

Servis omogućuje pristup podacima od 2012. godine nadalje.