Transparentno.hr

Namijenjen svim građanima i poslovnim subjektima, kojem je pristup moguć putem medija, društvenih mreža i stranice Vingd.com.

Transparentno.hr servis koji vam omogućuje napredno pretraživanje i uvid u podatke poslovnih subjekata obveznika poreza na dobit iz javnih registara:

  • Registra godišnjih financijskih izvještaja,

  • Jedinstvenog registra računa i

  • Registra koncesija.

Podaci se mogu pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta te prema OIB-u poslovnog subjekta. Korisniku su odmah dostupni opći podaci za tvrtku (naziv, adresa, OIB, matični broj, veličina, temeljni kapital, korisnik koncesije, status predstečajne nagodbe).

Za korištenje servisa nije potreban novac. Podacima se pristupa putem Vingda, virtualne valute koju je moguće zaraditi usvajanjem informacija o Fini i /ili njenim servisima, a alternativno ga je moguće i kupiti.

Servis nudi i naprednije podatke koji su dostupni autorizacijom prava pristupa s 4 Vingda, uz usmjeravanje korisnika na Vingd stranicu radi stjecanja ili kupnje virtualne valute Vingd, potrebne za korištenje servisa.

Servis omogućuje pristup podacima za 2017., 2016., 2015., 2014., 2013. i 2012. godinu.