Uputa za komunikaciju sud - Financijska agencija

Sukladno čl. 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 1/2019) nadležno tijelo koje donosi odluku može odluku o obustavi, odgodi ili zastoju postupka, odnosno odluku o raspolaganju s uplaćenim jamčevinama, dostaviti i telefaksom ili kao prilog elektroničkoj pošti potpisan naprednim elektroničkim potpisom temeljenim na kvalificiranom certifikatu. Pisani otpravak odluke dostavit će se Fini unatoč takvom priopćenju.

Gore navedene odluke dostavljaju se Financijskoj agenciji telefaksom na sljedeće brojeve:

- za područje Regionalnog centra Zagreb – fax: 01/612-7007;

- za područje Regionalnog centra Rijeka – fax: 051/206-576;

- za područje Regionalnog centra Osijek – fax: 031/222-220;

- za područje Regionalnog centra Split – fax: 021/303-882;

ili putem elektroničke pošte na adresu: suci@fina.hr, s  prilogom (dokumentom)  potpisanim naprednim elektroničkim potpisom temeljenim na kvalificiranom certifikatu.

Upute za potpisivanje priloga možete pogledati ovdje

Radno vrijeme pisarnice je radnim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13:00 sati.