Uspješno pregovaranje

Cilj treninga

Upoznati polaznike s postupkom, načelima i strukturom pregovaranja, naučiti ih kako da razumiju i ispune potrebe svih strana u pregovaračkom procesu na obostrano zadovoljstvo te ovladaju tehnikama za konstruktivno vođenje pregovora.

Nakon ovog treninga polaznici će moći uspješno voditi pregovarački proces u raznim poslovnim i privatnim situacijama te će biti spremni za sve pregovaračke izazove.

Sadržaj treninga

  • Što je to pregovaranje – vrste i ishodi pregovaranja
  • Načela pregovaranja
  • Struktura pregovaranja
  • Konkretni koraci za uspješno pregovaranje

Kome je trening namijenjen

  • Svima koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine u pregovaračkim aktivnostima te osmišljavati strategije poslovnog pregovaranja.

Trajanje: 1 dan

Broj polaznika: 10 - 12

Cijena: na upit