Jednostavan način elektroničkog potpisivanja dokumenata putem weba bez instalacije na računalo

FINA e-Potpis putem web aplikacije omogućava:

 • pojedinačno elektroničko potpisivanje dokumenata i podataka,
 • provjeru valjanosti potpisa elektronički potpisanih dokumenata,
 • enkripciju (šifriranje) i dekripciju (dešifriranje),
 • nadogradnju potpisa kvalificiranim vremenskim žigom te,
 • dugoročnu validaciju sukladno EU standardima (AdES standardima i eIDAS Uredbi ugradnjom CRL liste ili odgovora OCSP servisa).
Nije potrebna instalacija aplikacije na računalo, dostupno je putem interneta, a registracija je jednostavna: obavlja se putem interneta, uz korištenje digitalnog certifikata Fine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što je potrebno da postanete korisnik aplikacije FINA e-Potpis putem web aplikacije?

 

Ovisni o tome imate li već digitalni certifikat ili nemate slijedite sljedeće korake za pristup i korištenje aplikacije FINA e-Potpis putem web aplikacije:

 

Imate digitalne certifikate

Pristup aplikaciji FINA e-Potpis putem weba postojećim certifikatom

 1. Potrebno je imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji te se registrirati za korištenje. 
 2. Registrirajte se on-line
  U aplikaciju FINA e-Potpis putem weba prijavljujete se korištenjem digitalnog certifikata. Nakon prijave na aplikaciju potrebno je popuniti podatke za registraciju.
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte
  e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na aplikaciju FINA e-Potpis putem weba.
 4. Možete započeti koristiti aplikaciju FINA e-Potpis putem weba
  Nakon što na svoju adresu e-pošte dobijete potvrdu o uspješnoj prijavi, možete početi koristiti aplikaciju FINA e-Potpis putem weba

Nemate digitalni certifikat

Izdavanje poslovnog certifikata na kripto uređaju i pristup aplikaciji FINA e-Potpis putem weba

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 3. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 4. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na kripto uređaju mogu se nalaziti dva certifikata: autentikacijski i potpisni. Autentikacijskim certifikatom provodi se digitalna autorizacija odnosno potvrđuje se da je doista riječ o vama, a potpisnim certifikatom omogućeno vam je elektroničko potpisivanje dokumenata, čime se jamči da ste dokument potpisali i poslali upravo vi i da dokument od trenutka potpisivanja nije promijenjen.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.
 5. Pristupite aplikaciji FINA e-Potpis putem weba

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju USB kripto uređaja, možete izvršiti on-line registraciju na aplikaciju FINA e-Potpis putem weba. U aplikaciju se prijavljujete korištenjem digitalnog certifikata. Nakon prijave na aplikaciju potrebno je popuniti podatke za registraciju. Nakon što na svoju adresu e-pošte dobijete potvrdu o uspješnoj prijavi, možete početi koristiti aplikaciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za korištenje web aplikacije FINA e-Potpis plaća se jednokratna naknada u iznosu od 380,00 HRK (50,43 EUR).

Korištenje aplikacije naplaćuje se po događaju. Događajem se smatraju:

 • potpisivanje,

 • vremenski žig,

 • enkripcija (šifriranje) i dekripcija (dešifriranje)

 • dugoročna validacija.

Za svaki događaj, osim dugoročne validacije, obračunava se jedinična naknada. Dugoročna validacija podrazumijeva tri događaja: potpis, vremenski žig i dugoročnu validaciju (ugradnja CRL liste ili OCSP servisa). Ukupni iznos naknade obračunava se na mjesečnoj razini.

 

Naknade za korištenje web aplikacije FINA e-Potpis
Registracija korisnika/jednokratno 380,00 HRK (50,43 EUR) / korisnik
Broj događaja u mjesec dana 1-50 0,80 HRK (0,11 EUR) / događaj
Broj događaja u mjesec dana 51-200 0,55 HRK (0,07 EUR) / događaj
Broj događaja u mjesec dana 201-500 0,33 HRK (0,04 EUR) / događaj
Broj događaja u mjesec dana 501-1000 0,21 HRK (0,03 EUR)/ događaj
Broj događaja u mjesec dana 1001-5000 0,16 HRK (0,02 EUR) / događaj
Broj događaja u mjesec dana više od 5000 0,10 HRK (0,0133 EUR) / događaj

U cijene nije uračunat PDV.

Primjer obračuna:

U jednom ste mjesecu proveli ukupno 245 događaja, neovisno o vrsti.
Naknada se obračunava na sljedeći način: 50 događaja x 0,80 HRK (0,11 EUR), 150 događaja x 0,55 HRK (0,07 EUR) i 45 događaja x 0,33 HRK (0,04 EUR).

 

Naknade za izdavanje certifikata potrebnih za korištenje web aplikacije FINA e-Potpis

Ako ne posjedujete Finine digitalne certifikate ovdje možete pogledati naknade za iste.

 

Naknade za izdavanje certifikata

Certifikati Cijene (bez PDV-a)
Poslovni certifikat na kripto uređaju*** (Fina e-kartica/USB token) 50,00 HRK (6,64 EUR)* / mjesečno / korisnik ili
390,00 HRK (51,76 EUR)** / godišnje / korisnik

 

Ako već posjedujete digitalne certifikate na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu) izdane u Fini, iste možete koristiti za rad sa web aplikacijom FINA e-Potpis.

*U naknadi od 50,00 HRK (6,64 EUR)/mjesečno korisnici digitalnih certifikata imaju uračunat pristup i ostalim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi, a to su: e-Regos, RGFI putem weba, WEB BON, Registar koncesija, e-Plaćanje, e-Porezna, e-HZMO i e-Zdravstveno, e-Blokade, eDražba.

**U naknadi od 390,00 HRK (51,76 EUR)/godišnje korisnici certifikata imaju uračunat pristup servisima državne uprave i javnih službi: e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina, e-Pošta.

***Poslovni certifikati na kripto uređaju izdaju se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

 

Naknada za registraciju u PKI sustav

Jednokratna registracija u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija poslovnog subjekta* 80,00 HRK (10,62 EUR)

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav.

Dokumentacija za izdavanje digitalnih certifikata za pristup web aplikaciji FINA e-Potpis

Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata  
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte