Prikaz registracije na aplikaciju FINA Web e-Potpis

 

Video isječak koji vam može pomoći pri registraciji na aplikaciju FINA Web e-Potpis.

 

Potpisivanje dokumentacije kroz opciju Potpisivanje PAdES (napredni potpis pdf dokumenta)

 

Video isječak koji vam može pomoći pri potpisivanju dokumentacije kroz aplikaciju FINA Web e-Potpis - opcija potpisivanja PAdES

 

Potpisivanje dokumentacije kroz opciju Potpisivanje CAdES - detached (p7s) (odvojeni napredni potpis bilo koje vrste dokumenta, npr. excel, slika, word itd.)

 

Video isječak koji vam može pomoći pri potpisivanju dokumentacije kroz aplikaciju FINA Web e-Potpis - opcija potpisivanja CAdES

 

Potpisivanje dokumentacije kroz opciju Potpisivanje XAdES (napredni potpis dokumenata u XML formatu)

 

Video isječak koji vam može pomoći pri potpisivanju dokumentacije kroz aplikaciju FINA Web e-Potpis - opcija potpisivanja XAdES