Integracija vašeg ERP-a sa servisom FINA e-Račun za državu

Povezivanjem vašeg internog poslovnog / računovodstvenog programa s FINA e-Računom za državu omogućena je automatizirana razmjena većeg broja dokumenata.

Model razmjene e-računa putem web servisa podrazumijeva potpunu automatizaciju slanja/primanja računa iz/u vaš poslovni sustav kroz servis Fina e-Račun za državu.

Svi računi koje unesete u svoj ERP sustav direktno će biti poslani primatelju kroz servis FINA e-Račun za državu, a računi koje primite kroz servis FINA e-Račun za državu automatski će biti učitani u Vaš ERP sustav.

Preduvjet za ovakav način pristupanja je prilagodba vašeg ERP sustava i integracija sa web servisom FINA e-Račun za državu te posjedovanje aplikacijskog certifikata. 

Prilagodba i integracija se vrši na temelju tehničke specifikacije koju osigurava Fina.

Povezivanjem web servisa sa servisom FINA e-Račun za državu bit će Vam omogućena direktna razmjena iz Vašeg ERP sustava, uz uvjet da je dobavljač Vašeg ERP-a napravio prilagodbu vašeg internog računovodstvenog sustava prema HRN EN 16931 za potreban pristup. 

 

Fina nudi besplatnu tehničku podršku korisnicima koji se odluče za direktnu integraciju. Više informacija
 

Izradili smo Integracijski modul kako bismo korisnicima olakšali integraciju s Fininim web servisima. Više informacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavanje aplikacijskog certifikata i pristup servisu FINA e-Račun za državu direktno iz vašeg ERP-a 

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za internetski servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za Fina e-Račun i e-Račun za državu
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat
  (Pripremite 2 primjeraka)


  Ako već posjedujete navedene certifikate, možete ih koristiti i za pristup servisu e-Račun za državu.


  U slučaju integracije putem web servisa s asinkronom obradom poruke preduvjet  je poslužiteljski certifikat izdan od strane Fine ili drugog povjerljivog izdavatelja certifikata. Potrebno je popuniti: 
  Zahtjev za izdavanje poslužiteljskog certifikata (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica
  (Pripremite 2 primjeraka)

  Potrebu za izdavanjem poslužiteljskog certifikata možete provjeriti sa svojim integratorom.

  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik digitalnih certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno razmjenjivati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun za državu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Ako već posjedujete Finin digitalni certifikat, možete sami odabrati kako želite dostaviti dokumentaciju:

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >> Predajte ovdje
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije

  Ako ne posjedujete Finin digitalni certifikat, dokumentaciju je potrebno osobno dostaviti u poslovnicu Fine.

Ako za spajanje na produkcijski sustav koristite poslužiteljski certifikat nekog drugog izdavatelja, certifikat mora imati naveden točan i provjeren naziv poslovnog subjekta kojem je izdan te mora zadovoljiti zahtjeve navedene u dokumentu "Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" kojeg izdaje CA/Browser Forum, ili zahtjeve više razine (kao npr. zahtjeve propisane za EV certifikat).


* Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun za državu treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun za državu u ime drugog poslovnog subjekta. 

 1. Prilagodba internog ERP sustava sa servisom FINA e-Račun za državu

  Za integraciju ERP sustava sa servisom FINA e-Račun za državu potrebno je s vaše strane napraviti prilagodbe sustava za obradu sukladno Europskoj normi 16931.

  Prilagodbu vršite po ovim dokumentima:
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima sinkronom obradom*
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima asinkronom obradom**
  Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1. i CII)
  Zahtjev za integracijski modul (opcionalno)
 2. Testiranje sa servisom e-Račun zadržavu u demo okolini

  Nakon prilagodbe ERP sustava, slijedi testiranje sa servisom e-Račun za državu u demo okolini. Kako bi započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. 

  Ako već posjedujete demo certifikat, možete ga koristiti i za potrebe testiranja u demo okolini.

  Za registraciju u demo okolinu servisa potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Pristupnicu za servis e-Račun za državu (Povezivanje web servisom sa sustavom e-Račun za državu) - na pristupnici ručno nadopisati "Demo"
  (Pripremite 1 primjerak)
  Pristupnicu za registraciju obveznika s organizacijskim jedinicama za servis e-Račun za državu (opcionalno - navesti jedinice koje će sudjelovati u testiranju te ručno naznačiti "Demo")
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za aplikaciju
  + Priložiti presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za poslužitelj***
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za registraciju na demo okolinu dovoljno je dostaviti kopiju potpisane dokumentacije na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine
 3. Registracija za početak rada sa servisom FINA e-Račun za državu direktno iz ERP sustava

  Nakon testiranja u demo okolini potrebno je izvršiti registraciju na servis FINA e-Račun za državu za direktan rad iz ERP sustava.

  Više informacija o registraciji na servis možete pronaći ovdje.

 

*Sinkrona obrada podrazumijeva zaprimanje računa slanjem zahtjeva za dohvat računa prema web servisu na strani Fine.
**Asinkrona obrada podrazumijeva izradu web servisa na Vašoj strani na koji će sustav Fine dostavljati račune.
***Ispunjavate u slučaju korištenja web servisa s asinkronom obradom poruke.

S ciljem lakše integracije sa servisom FINA e-Račun za državu, Fina je izradila Integracijski modul čija je svrha olakšati potpisivanje poruke i samu integraciju Fininih korisnika s Fininim web servisom. 

Integracijski modul:

 • pokreće sam korisnik,
 • korisnik prema modulu šalje REST zahtjev,
 • modul kreira SOAP poruku s UBL računom,
 • modul potpisuje račun i poruku certifikatom korisnika te
 • šalje prema web servisu Fine.

 

Podaci koji se šalju u REST zahtjevu su u JSON formatu, dok sâm dokument koji se šalje može biti u XML ili JSON formatu, ovisno o preferencijama korisnika.

 

Integracijski modul je besplatan i možete ga zatražiti dostavom Zahtjeva za integracijski modul.

Zahtjev je potrebno poslati na mail adresu eracun.itpodrska@fina.hr ili dostaviti u bilo koju poslovnicu Fine.