Ovakav način razmjene računa prilagođen je obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi koji šalju i primaju manji broj računa.

Računi se kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno putem web aplikacije.

Ovaj način zaprimanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom.

Web aplikacija se koristi na sljedeći način:

 1. izdavatelj šalje račun naručitelju kroz sustav e-Račun za državu,
 2. sustav zaprima račun te prosljeđuje naručitelju,
 3. naručitelj putem web aplikacije zaprima račun te postupa na sljedeći način:

  - prihvaća ili odbija zaprimljeni račun ili
  - šalje račun u likvidaturu (ako je odabrana mogućnost likvidature kroz web aplikaciju),
 4. izdavatelj zaprima status računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen).
Ako račune šaljete pojedinačno putem web aplikacije servisa, koristite postojeće rješenje kakvo jest, a sve potrebne izmjene prema HRN EN 16931 će izvršiti Fina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdavanje digitalnog certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji FINA e-Račun za državu 

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za internetski servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za poslovne subjekte
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjeraka)

  Za zaposlenike tijela državne uprave i državne dužnosnike
  Zahtjev za izdavanje certifikata za TDU
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za zaposlenike TDU
  (Pripremite 3 primjeraka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno slati i/ili zaprimati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun za državu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju potrebno je predati u poslovnicu Fine.
  Dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.

  Dokumentaciju potpisanu elektroničkim potpisom moguće je predati i online, putem Fininog Online servisa za predaju dokumentacije.
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
  Više informacija
   

 3. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će u Registracijskom uredu Fine preuzeti kripto uređaj. Kripto uređaj korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
   
 4. Upute za aktivaciju certifikata stižu vam na adresu e-pošte

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktvaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na kripto uređaju mogu se nalaziti dva certifikata: autentikacijski i potpisni. Autentikacijskim certifikatom provodi se digitalna autorizacija odnosno potvrđuje se da je doista riječ o vama, a potpisnim certifikatom omogućeno vam je elektroničko potpisivanje dokumenata, odnosno e-računa, čime se jamči da ste račun potpisali i poslali upravo vi i da račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis FINA e-Račun za državu.
   
 5. Pristupite web aplikaciji FINA e-Račun za državu

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktiviaciju USB kripto uređaja, moći ćete početi koristiti servis e-Račun za državu kojem ćete pristupati putem web aplikacije FINA e-Račun za državu - naručitelji.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun za državu treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun za državu u ime drugog poslovnog subjekta. 

Pristup web aplikaciji FINA e-Račun za državu postojećim certifikatom

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za internetski servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno slati i/ili zaprimati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun za državu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Kako već posjedujete Finin digitalni certifikat, možete sami odabrati kako želite dostaviti dokumentaciju:

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >> Predajte ovdje
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije

  Za pristup putem CoBranding kartice/tokena banke potrebno je potražiti sve informacije i registrirati se u nadležnoj banci s kojom Fina ima ugovorni odnos za servis e-Račun:
  - Zagrebačka banka d.d.
  - Privredna banka d.d.
  - Raiffeisen banka
  - Slatinska banka
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte

  Nakon što predate dokumentaciju, e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na servis FINA e-Račun za državu.
   
 4. Možete započeti koristiti web aplikaciju FINA e-Račun za državu

  Kada dobijete e-poštu s potvrdom aktivacije, moći ćete početi koristiti uslugu FINA e-Račun za državu kojoj ćete pristupati preko web aplikacije FINA e-Račun za državu - naručitelji.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun za državu treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun za državu u ime drugog poslovnog subjekta. 

Putem web aplikacije e-Račun za državu možete izvršiti i LIKVIDATURU ZAPRIMLJENIH RAČUNA

Za potrebe likvidature možete ovisno o postojećim ulogama u likvidaturi računa zatražiti sljedeća prava:

 • Prihvat/evidencija 
 • Ovjera računa-paraf 
 • Ovjera računa-potpis 
 • Prihvaćanje računa

Navedena prava vam omogućuju da likvidaturu elektroničkog računa provedete sukladno propisanoj postojećoj proceduri likvidature ulaznih računa.

 

Kako do likvidature?

Ako se odlučite za korištenje funkcionalnosti likvidature zaprimljenih računa, možete:

 • koristiti već postojeće certifikate te na pristupnici koju popunjavate za registraciju na servis, treba označiti i prava u procesu likvidature računa, 
 • ako ne posjedujete certifikat, a želite koristiti samo funkcionalnosti elektroničke likvidature, potrebno je nabaviti digitalni poslovni soft certifikat za svaku osobu koja će imati pravo na likvidaturu.

  1. Za izdavanje digitalnih poslovnih soft certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
   (Pripremite 3 primjeraka)

  2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Vlastoručno potpisanu
   dokumentaciju potrebno je predati u poslovnicu Fine.
  Dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.

  Dokumentaciju potpisanu elektroničkim potpisom moguće je predati i online, putem Fininog Online servisa za predaju dokumentacije.
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
  Više informacija