Bliži se rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe za 2018. godinu je 30. travnja 2019. godine, a za predaju u svrhu javne objave rok je šest mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno.

15.04.2019.

Bliži se rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe za 2018. godinu je 30. travnja 2019. godine, a za predaju u svrhu javne objave rok je šest mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno, do 30. travnja, predajom izvješća za statističke i druge potrebe te u svrhu javne objave (označavanjem svrhe predaje šifrom 3). 

Financijska agencija izvještaje zaprima u svim poslovnim jedinicama u redovnom radnom vremenu; poštom kao preporučenu pošiljku i putem internetskog servisa RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata, 24 sata dnevno.

Od 1. siječnja do 15. travnja 2019. godine, godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu za statističke i druge potrebe podnijelo je 34.140, od ukupno 163.000 obveznika.

Pozivamo obveznike da na vrijeme ispune zakonske obveze za 2018. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), kojim su propisani rokovi predaje godišnjeg financijskog izvješća. 

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Obveznicima koji dulje vrijeme nisu koristili internetski servis RGFI, preporučujemo provjeru postavki na svome računalu, prvenstveno radi provjere ispravnosti elektroničkoga potpisa kroz opciju „test e-potpisa“. U slučaju neuspješnog testnog potpisivanja treba provjeriti je li preuzeta zadnja verzija Fininog potpisnog modula (verzija od 4.7.2016.), a ako nije treba ju preuzeti s naslovnice web aplikacije RGFI te pripremiti računalo sukladno „Uputi za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom". Način rada s aplikacijom i potpisnim modulom opisan je u Korisničkoj uputi za aplikaciju RGFI putem web-a dostupnoj na naslovnici aplikacije. Pomoć oko podešavanja postavki na računalu obveznicima pruža Odjel za korisnike, putem besplatnog telefona 0800 0080 ili e-pošte info@fina.hr.