Preskoči na glavni sadržaj

Usklađenost poslovanja

 

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja jedna je od ključnih funkcija u sustavu upravljanja u Fini te je dio druge linije obrane u sustavu internih kontrola, podređene neposredno Upravi društva. 
Zadatak usklađenosti poslovanja je upravljanje rizicima koji proizlaze iz neusklađenosti s nacionalnom i europskom pravnom regulativom i internim pravilima društva te praćenje rizika koji proizlaze iz svih poslovnih odnosa.

Funkcija usklađenosti djeluje preventivno i s namjerom smanjivanja rizika materijalnih gubitaka te rizika narušavanja ili gubitka ugleda s aspekta neusklađenosti sa zakonodavstvom ili preuzetim obvezama. Time se, s ciljem otklanjanja odnosno umanjenja štete, omogućava brzo i učinkovito djelovanje u slučaju da se utvrdi neusklađenost. Ova funkcija također ima važnu ulogu u težnji za najvišim standardima poslovne etike i jačanjem korporativne kulture društva te potiče zakonitost, poštenje i transparentno poslovanje. Time se nastoje stvoriti uvjeti za visoko etično i odgovorno poslovanje Fine, zaštitu interesa njezinih dionika i minimiziranje gubitaka koje bi društvo moglo pretrpjeti zbog nedosljednog ponašanja svojih zaposlenika, dionika ili trećih strana.

Kao obveznik provođenja kontrole usklađenosti poslovanja, sukladno Odluci o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN, 99/19), Fina je imenovala Službenike za usklađenost poslovanja koji djeluju potpuno samostalno i neovisno, nadgledaju korporativnu usklađenost, odgovorni su za kontinuirano procjenjivanje rizika usklađenosti poslovanja i koordiniranje poslovnih procesa te odgovaraju izravno Upravi društva.

Uloga Službenika za usklađenost poslovanja osigurava da Uprava, direktori, voditelji i zaposlenici društva poštuju pravila i procedure programa korporativne usklađenosti, djeluju u skladu s pravilima i propisima regulatornih tijela te da ponašanje u svim organizacijskim jedinicama udovoljava standardima ponašanja propisanim Fininim Etičkim kodeksom

Finini službenici zaduženi za usklađenost su od strane certifikacijske kuće PECB certificirani kao ISO 37301 Lead Implementer.

Sustav upravljanja usklađenošću prema ISO 37301 standardu jamči vrhunski pristup u uspostavi, razvoju, implementaciji, evaluaciji, održavanju i unaprjeđenju efikasnog sustava upravljanja usklađenošću. Primjenom ovog standarda, Fina osigurava usklađenost s relevantnim zakonima, regulatornim zahtjevima, industrijskim kodeksima, organizacijskim standardima, standardima dobrog upravljanja, opće prihvaćenim najboljim praksama, vlastitim Etičkim kodeksom i očekivanjima šire društvene zajednice. 

ISO 37301 standard pridonosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, koji teže izgradnji jačeg partnerstva među državama i dionicima do 2030. godine, temeljeći se na tri ključna aspekta održivog života: društvenom, okolišnom i gospodarskom.

ISO 37301 Lead Implementer.png

Imate dodatna pitanja? Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.

Ako vam je potrebno dodatno pojašnjenje ili imate bilo kakvo pitanje, slobodno se javite Službeniku za usklađenost na e-mail adresu compliance@fina.hr

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.