Preskoči na glavni sadržaj

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona jest omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduje Fina ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. 

Kako zatražiti pristup informacijama

Pristup informacijama može se zatražiti zahtjevom za pristup informacijama, odnosno zahtjevom za ponovnu upotrebu informacija:

Važne napomene

Pisani zahtjev treba sadržavati: 

  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi 
  • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije 
  • Ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • Tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Fina od podnositelja zahtjeva ima pravo tražiti:

  • Naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije
  • Naknadu troškova dostave tražene informacije (čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama)

​Ponovna upotreba informacija

Ponovna upotreba informacija podrazumijeva korištenje informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u svrhu koja se razlikuje od prvotne svrhe nastanka tih informacija. Ovo korištenje informacija odvija se unutar granica propisanih Zakonom ili drugim propisima te se odnosi na djelokrug ili poslove koji se obično smatraju javnim. Međusobna razmjena informacija između tijela javne vlasti za obavljanje njihovih uobičajenih poslova ne smatra se ponovnom upotrebom informacija.

Informacije dostupne za ponovnu upotrebu objavljene su na Portalu otvorenih podataka, u strojno čitljivom, pristupačnom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima:

 Popis Fininih skupova podataka s metapodatcima (Asset lista)

Godišnja izvješća

Godišnji planovi

Zakoni i propisi

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.